Deze wetten doen hun intrede in 2022

Rookruimtes worden verboden, het minimumloon gaat omhoog en cadeaubonnen moeten langer geldig blijven. Het zijn drie van de ontwikkelingen die we in 2022 kunnen verwachten. Een beknopt overzicht van diverse nieuwe wetten en regelingen.

Financiën & arbeid

Per 1 januari stijgt het minimumloon voor volwassenen met 24 euro per maand naar 1.725 euro bruto. Daarnaast kunnen werkgevers een belastingvrije thuiswerkvergoeding van maximaal twee euro per dag toekennen aan hun werknemers, bedoeld voor een compensatie van bijvoorbeeld koffie, toiletpapier en verwarming die je thuis niet verbruikt zou hebben als je op kantoor had gezeten. Verder wordt de energiebelasting vanwege de hoge energieprijzen eenmalig verlaagd: dit levert huishoudens in 2022 zo’n vierhonderd euro op. Ook worden er diverse koopkrachtmaatregelen toegepast, zo gaat onder andere de maximale zorgtoeslag omhoog, net als de arbeidskorting.

Daarnaast kunnen werkgevers en -nemers vanaf maart 2022 gebruikmaken van het zogenaamde STAP-budget. Dit budget van maximaal duizend euro per persoon vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de belastingaangifte. Het geld kan worden gebruikt voor onder meer opleidingen, trainingen en bijbehorende lesmaterialen. Verder zet het kabinet in op een betere man-vrouw verdeling in de top van het bedrijfsleven.

Wonen

Hoewel al in 2021 ingevoegd, zal hier in 2022 pas streng op worden gecontroleerd: wie zijn huis verkoopt, moet zorgen voor een uitgebreid energielabel. Verder kunnen gemeenten er in het nieuwe jaar voor kiezen om opkoopbescherming in te voeren in buurten of wijken waarin sprake is van schaarste aan goedkope woningen of huizen in de middenklasse. Met het toepassen van deze bescherming kunnen koophuizen in deze gebieden enkel nog in uitzonderingsgevallen worden verhuurd. Dit moet beleggers ontmoedigen om woningen op te kopen en voor de hoofdprijs te verhuren. Ook wordt de Woningwet aangepast. De regels in de wet zijn aangescherpt en verduidelijkt. Daarnaast maakt de wet het voor woningcorporaties makkelijker om huurwoningen te verduurzamen en leefbaarder te maken. Tot slot mogen drempels van nieuwbouwwoningen nog maar maximaal twee centimeter hoog zijn om de toegankelijkheid tot woningen vergroten.

Justitie & Rechtspraak

Vanaf 1 januari 2022 zijn klanten strafbaar wanneer zij betalen voor seks bij seksmedewerkers van wie zij weten of (moeten) vermoeden dat er sprake is van uitbuiting, dwang of mensenhandel. Verder zorgt het kabinet er met nieuwe wetgeving voor dat het gemakkelijker wordt om radicale of extremistische organisaties, waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde, steviger aan te pakken. Tot slot komen er nieuwe griffierechtcategorieën voor civiele geldvorderingen en moet het Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning ervoor gaan zorgen dat crimineel gedrag niet loont.

Overig

Tot slot worden in het nieuwe jaar rookruimtes en sigarettenautomaten verboden en moeten cadeaubonnen vanaf 2022 minimaal twee jaar geldig zijn. Ook mogen winkeliers niet meer gedwongen worden door bijvoorbeeld een winkeliersvereniging of Vereniging van Eigenaren (VvE) om winkels op bepaalde tijden open te houden en zijn adressen van ondernemers en bestuurders van bedrijven niet meer zomaar op te vragen in de Kamer van Koophandel ter bevordering van de bescherming van hun privacy.

Overige maatregelen nalezen? Kijk voor alle nieuwe wet- en regelgeving in 2022 op de website van de Rijksoverheid.

Lees ook: Het regeerakkoord: dit staat studenten te wachten