Deze wetten doen hun intrede in 2021

Ook in 2021 zal er weer het nodige veranderen op juridisch gebied. De aftrap vindt zoals gebruikelijk plaats op 1 januari, waarop in ieder geval onderstaande vier wetten in werking treden. Daarnaast vind je onderaan dit artikel meer informatie over de wetswijzigingen die in de loop van 2021 worden ingevoerd.

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met problematische schulden betere hulp krijgen. Gemeenten krijgen hiermee het recht om de rechter te adviseren over oplossingen na de instelling van een beschermingsbewind voor mensen met schulden.

Lees hier meer over deze wet.

Wet flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Met deze wet kunnen rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker te hulp schieten bij een gebrek aan zittingscapaciteit. Zo worden onder meer de zittingsplaatsen voor de vier concentratierechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel) aangewezen als elkaars zittingsplaatsen. In deze rechtbanken worden gespecialiseerde strafzaken behandeld, zoals fraude, milieucriminaliteit of terrorisme. Voor andere soorten zaken wordt het mogelijk dat tijdelijk zittingsplaatsen van andere gerechten worden aangewezen. Hiervoor hoeven zaken niet meer overgedragen te worden. Bedoeling van deze wet is om rechtszoekenden sneller te helpen – of in ieder geval om de wachttijden niet nog verder te laten oplopen.

Lees hier meer over deze wet.

Wet herziening beslag- en executierecht

Per 1 januari 2021 is het door deze wet niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Zo komen mensen niet onder het bestaansminimum en houden zij geld over om van te leven. De wet, waarin de regels voor het executie- en beslagrecht zijn herzien, wordt in drie stappen ingevoerd.

Lees hier meer over deze wet.

Wet homologatie onderhands akkoord

Deze wet ziet op ondernemingen en de herstructurering van schulden. Hoogstwaarschijnlijk zullen door de coronacrisis meer ondernemingen dan gebruikelijk te maken krijgen met geldproblemen en (dreigende) faillissementen. De Wet homologatie onderhands akkoord maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders.

Lees hier meer over deze wet.

Wetswijzigingen 2021

Wat verandert er verder? Vanaf 1 januari mogen sigaretten, sigaren en andere tabakswaren niet meer zichtbaar in winkels en webshops liggen, moeten schepen op de Noordzee milieuvriendelijker worden, moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies gaan melden en geldt er geen APK-plicht meer voor auto’s van vijftig jaar en ouder. Ook gaat het minimumloon omhoog.

Ook na 1 januari zijn al verschillende wetswijzigingen gepland. Zo mag je vanaf 1 maart 2021 met een vergunning online kansspelen aanbieden en zijn vanaf 1 april nieuwe regels voor auteursrecht op internet van toepassing. Vanaf 1 juli gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Ook moet vanaf deze datum elke hond in Nederland een Europees hondenpaspoort hebben. Ten slotte is vanaf 3 juli is de verkoop van wegwerpplastic verboden.

Kijk hier voor meer informatie over wetswijzigingen.

Lees ook: 17 suggesties voor scriptieonderwerpen in 2021 en andere zoektips