Deze 17 decreten ondertekent Biden in zijn eerste dagen als president

Joe Biden kon na zijn inauguratie op 20 januari direct aan de slag. In de Oval Office lagen zeventien presidentiële decreten klaar voor ondertekening.

Door ondertekening van deze decreten vindt in Amerika op diverse vlakken een behoorlijke kentering plaats. In een notendop enkele ontwikkelingen:

  • De bouw van de muur aan de grens met Mexico wordt gestaakt.
  • De Verenigde Staten worden weer deelnemer van het Klimaatakkoord. Tevens worden ze weer lid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  • De bouw van de omstreden oliepijplijn Keystone XL, dat langs diverse indianenreservaten zou lopen, wordt stopgezet.
  • Er geldt geen speciaal inreisverbod meer voor inwoners van onder meer Iran, Libië, Somalië en Venezuela.
  • Inwoners die als kind het land binnengebracht werden en geen papieren hebben (zogenaamde “dreamers”), krijgen – net als onder Obama – weer voorlopige bescherming tegen uitzetting.
  • Het verbod op uithuiszettingen wordt verlengd tot in ieder geval 31 maart.
  • Daarnaast hoeven Amerikanen tot nog in ieder geval 30 september studieschulden niet af te betalen en komt er geen rente bij.

Aandacht voor minderheden

Als de decreten naast elkaar worden gelegd, valt vooral de aandacht voor minderheden, ongelijkheid en immigratie op. Naast meer bescherming tegen uitzetting komt er ook een groot onderzoek naar historische achterstanden van minderheden en beleid dat een discriminerende uitwerking heeft. Dat betekent onder andere dat alle ministeries binnen tweehonderd dagen met voorstellen moeten komen over hoe ze op hun eigen terrein minderheidsgroepen een meer gelijke kans kunnen geven.

Corona

Hoewel Biden zich de komende tijd nog verder zal buigen over het coronabeleid, zijn met ondertekening van de decreten in ieder geval twee kwesties geregeld. Allereerst is iedereen die zich bevindt in overheidsgebouwen of op land dat onder federaal beheer staat, verplicht om de komende honderd dagen een mondkapje te dragen. Daarnaast wordt er een speciale “corona coördinator” aangesteld, die rechtstreeks aan Biden zal rapporteren en tevens de verdeling van vaccins en medische apparatuur in goede banen moet leiden.

Wetgeving

Ook op juridisch en ethiek vlak zijn er twee ontwikkelingen te melden. Wetgeving moet onder de loep worden genomen om te kijken waar en hoe moderniseren mogelijk is. Daarnaast wordt van belangrijke politici verwacht dat zij een document ondertekenen waarin ze beloven niet in hun eigen belang te handelen en de onhankelijkheid van het Ministerie van Justitie te respecteren.

Lees ook: Tien rare wetten uit Amerika