Deurwaarders krijgen weerbaarheidstrainingen

Gerechtsdeurwaarders krijgen binnenkort weerbaarheidstrainingen om zich te beschermen tegen de toenemende agressie jegens hen. Deurwaarders melden steeds vaker dat zij zich onveilig voelen tijdens het uitoefenen van hun beroep. Hiertoe heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een weerbaarheidscoördinator aangesteld. 

Deurwaarders zijn verantwoordelijk voor het beslag leggen op goederen wanneer iemand zijn schulden niet betaalt. Dit kan hij alleen doen wanneer hij een dwangbevel of toestemming van de rechter heeft. Tijdens hun werk krijgen deurwaarders steeds vaker te maken met bedreigingen, geweld en stalking. Zo werd in 2021 een deurwaarder gegijzeld en met de dood bedreigd.

Om de weerbaarheid van het personeel bij de KBvG te vergroten stelde de beroepsorganisatie Mario Loeffen aan als weerbaarheidscoördinator. Hij zal trainingen gaan geven om deurwaarders, telefonische medewerkers en baliepersoneel beter voor te bereiden op mogelijke confrontaties tijdens hun werkzaamheden.  “Gerechtsdeurwaarders en hun teams bevinden zich soms in extreme situaties, variërend van agressie en intimidatie tot doxing en geweld. Hoewel we agressie en geweld niet altijd kunnen voorkomen, is het als deurwaarder cruciaal om proactieve maatregelen te overwegen en voorbereid te zijn op mogelijke escalaties,” aldus Loeffen.

Agressie bij andere beroepsgroepen

Niet alleen bij de KBvG stijgt het aantal meldingen van agressie tegen personeel. Een groot aantal rechters en officieren van justitie zijn zich de afgelopen jaren onveiliger gaan voelen. Zij krijgen te maken met bedreiging en intimidatie, niet alleen bij zaken rondom zware criminaliteit maar ook bij familiezaken. Marc Fierstra, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, vertelt tegen de NOS: “Mensen worden soms opgewacht, thuis opgezocht of online lastiggevallen. Dat is verontrustend.” Steeds meer magistraten werken onder een nummer in plaats van onder hun eigen naam, om zo de anonimiteit te vergroten. Een aantal rechters weigert zelfs zaken omwille van de veiligheid.

Ook onder advocaten speelt dit probleem. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle advocaten bij de uitoefening van hun beroep te maken heeft met agressief gedrag. Een vijfde van hen overweegt hierdoor te stoppen met hun werk. Daarom krijgen zij, net als de deurwaarders, trainingen aangeboden waar zij leren om te gaan met bedreiging en agressie.