Debat over verbod en ontbinding van een politieke partij

In een wetgevingsadvies stelt de Raad voor de rechtspraak dat het verbieden en ontbinden van een politieke partij zo ingrijpend is dat het door meerdere instanties getoetst dient te worden. De toetsing door meerdere instanties waarborgt de rechtsbescherming. De ‘Wet op de politieke partij’ behoeft volgens de Raad een grondiger debat. 

Wet op de politieke partij

In het wetsvoorstel ‘Wet op de politieke partijen’ staan regels over het ontbinden en verbieden van een politieke partij via een procedure bij de Hoge Raad. Het verbieden kan bijvoorbeeld als een partij een ernstige bedreiging vormt voor grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.

In het wetsvoorstel staat dat een verbod van een politieke partij door één instantie verboden kan worden, door de Hoge Raad. De Raad voor de rechtspraak vindt dat dit zo zwaarwegend en maatschappelijk ingrijpend is dat het onvoldoende is om maar door één instantie te laten beoordelen. De toetsing door meerdere instanties zorgt voor een betere rechtsbescherming doordat meerdere rechterlijke instanties betrokken zijn en er een mogelijkheid tot hoger beroep open staat.

Interpretatieverschillen

Ook is de Raad van mening dat de gronden voor een partijverbod algemeen en vaag zijn geformuleerd. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen van de wet ontstaan. Voor het functioneren van politieke partijen in de democratische rechtsstaat is daardoor een grondiger debat nodig over de ontbinding en het verbod van een politieke partij.