De Wet BIG II veroorzaakt onrust

Er is onrust binnen de beroepsgroep van verpleegkundigen naar aanleiding van de Wet BIG II (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Verpleegkundigen met een behaald hbo-diploma van na 2012 krijgen een nieuw functie als regieverpleegkundige. Dat betekent dat andere hbo’ers een toets moeten maken en verpleegkundigen die op het mbo of in de praktijk zijn opgeleid zelfs opnieuw naar school moeten. Doen zij dit niet? Dan krijgen zij werk op een lager niveau.

Door Donny Buisman

Het wetsvoorstel, dat gepubliceerd werd op 21 december 2017, beoogt een aantal veranderingen. Het gaat – zo blijkt uit de internetconsulatie – onder meer om het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van aanvragen voor regulering via de Wet BIG en het uitbreiden van de eisen voor herregistratie en het moderniseren van de deskundigheidsgebieden van de apotheker en de verpleegkundige.

Het Actiecomité Wet BIG is tegen het wetsvoorstel. Standpunten zijn dat de ervaringen van de verpleegkundigen straks niets meer waard zijn omdat er alleen nog naar opleiding wordt gekeken en dat ervaren krachten de praktijk daarom gaan verlaten. Daarnaast worden zorgen geuit over wat de overgangsregeling naar de wet gaat betekenen. Het actiecomité is overigens niet tegen een verschil in functies, maar wil niet dat er een wet komt. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden steunde de wet oorspronkelijk, maar legt de plannen vanwege onrust nu eerst voor aan de leden.

Armand Girbes, hoogleraar Intensive-care-geneeskunde in het VUmc, meent dat het wetsvoorstel direct al tot grote onrust leidde. ‘Ik vind het onvoorstelbaar dat je een hele beroepsgroep zo koeioneert. Het plan is een paar jaar geleden bedacht, maar nu jaag je er een hele groep verpleegkundigen mee weg,’ aldus Girbes. Het huidige systeem van bijscholen functioneert volgens hem ‘uitstekend’.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zal de beroepsorganisatie, werkgevers en vakbonden meer tijd geven om de onrust weg te nemen. Hij gaat het wetsvoorstel pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. De wet intrekken is niet aan de orde, benadrukt hij.

De conceptregeling uit de internetconsulatie is hier te vinden.