De sociale advocatuur sterft uit

De sociale advocatuur staat onder zware druk; de vergoedingsregelingen vanuit de overheid zijn niet langer toereikend. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft een hervorming van de rechtsbijstand voor ogen zonder daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Ondanks het manifest ‘Red de Rechtshulp’ van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) zijn gesprekken met de minister over het voorgenomen beleid in mei 2018 stukgelopen.

Door Donny Buisman

Steeds meer sociaal advocaten willen stoppen met hun werkzaamheden vanwege de ontoereikende vergoedingen. ‘Ik werk me het scompes voor een rotsalaris. Dit is niet meer vol te houden,’ gaf sociaal advocaat Marije Jeltes eerder aan in een interview met Advocatenblad. Dekker zei in dit verband eerder al: ‘Meer geld is niet de oplossing.’ SP-Kamerlid Van Nispen heeft daar nu een paar kritische Kamervragen over gesteld.

De eerste Kamervraag (van de in totaal zes vragen) wijst op de uitzending van Nieuwsuur van 24 augustus jl.: ‘Meer werkdruk, minder geld: de sociale advocatuur wankelt’. Van Nispen vraagt zich, naar aanleiding van deze waargenomen trend, af of Dekker geschrokken is van het feit dat in de afgelopen jaren 343 sociaal advocaten zijn gestopt, omdat de werkdruk te hoog is en de vergoedingen te laag zijn. En zo ja, waarom niet is ingegrepen na het verschijnen van het rapport van de Commissie-Van der Meer.

Miljoenen extra nodig

In haar eindrapport van oktober 2017 adviseerde de Commissie-Van der Meer het kabinet namelijk om jaarlijks 127 miljoen euro extra uit te trekken, om er zo voor te zorgen dat sociale advocaten een redelijk inkomen ontvangen. Van Nispen vervolgt daarom met een aantal vragen over de status van sociaal advocaten en het vertrouwen in de rechtsstaat. Zo vraagt hij zich af of Dekker ervan schrikt dat bevlogen idealistische advocaten stoppen of dit overwegen.

De Kamervragen komen ten einde met een relatief korte maar duidelijke vraag: “Wanneer komt u eindelijk tot het besluit hardwerkende idealisten, die een cruciale rol spelen in onze rechtsstaat, een redelijke vergoeding te geven?” Als het aan Van Nispen ligt, moet er in ieder geval snel iets veranderen en is de sociaal advocatuur van cruciaal belang voor de rechtsstaat.