Rechtbank Den Haag: een bijzonder paleis

Iedere Nederlander krijgt minimaal eens in zijn leven te maken met rechtspraak, zo blijkt uit onderzoek. Rechtenstudenten krijgen deze mogelijkheid vele malen vaker en zullen waarschijnlijk al minstens één keer een rechtbank hebben bezocht. Maar wie van jullie is ze in Nederland allemaal langsgegaan?

In deze gastreeks brengt rechtenstudent Mathilda Ariëns een bezoek aan de elf rechtbanken die Nederland kent. Deze keer: de Rechtbank Den Haag.

De cijfers

Het arrondissement van deze rechtbank omvat 35 gemeenten, verdeeld over drie regio’s: Den Haag, Gouda en Leiden. In deze plaatsen zijn ook de verschillende zittingslocaties te vinden.

De rechtbank behandelt rechtszaken in eerste aanleg en heeft daarnaast een aantal bijzondere bevoegdheden. De rechtbank mag namelijk als enige in Nederland kennisnemen van militaire ambtenarenzaken, octrooizaken en civiele zaken tegen de Staat.

Bij de rechtbank Den Haag werken ongeveer tweehonderd rechters en 720 andere medewerkers. Zij werken op het gebied van civiel-, kanton-, bestuurs- en strafrecht of voeren niet-juridisch gerelateerde werkzaamheden uit.

Bereikbaarheid

Zowel in Den Haag als bij de andere locaties van deze rechtbank zijn er geen parkeerplaatsen. Wel staan er fietsenstallingen direct voor de ingang van het gebouw en ligt de rechtbank op circa vijf minuten lopen van het centraal station.

In beeld

Bijna onopvallend tussen de hoge gebouwen van de ministeries, gelegen aan de Prins Clauslaan, staat het Paleis van Justitie. Terwijl je richting de hoofdingang loopt, kun je het verkeer van de A12 horen. Eenmaal binnenin de rechtbank is er rust.

Het Paleis bestaat uit twee gedeelten. Het laagste en tevens oudste gedeelte is gebouwd rond 1970. Naarmate het aantal rechtszaken en de personeelsomvang toenamen, is in 1996 ook een nieuw gedeelte in gebruik genomen.

Het gebouw heeft een openbaar en een niet-openbaar deel. In het openbare deel bevinden zich – logischerwijs – de zittingszalen. In het niet-openbare deel zijn de werkplekken van verschillende instanties te vinden. Dit zijn naast de rechtbank onder meer het gerechtshof, het arrondissementsparket, het ressortsparket, het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) en het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Weten hoe het is om te werken bij de Rechtbank Den Haag? Lees dan dit interview met communicatieadviseur en persvoorlichter Janne Tuijnman.

Na binnenkomst door de draaideurzijn er twee ingangen, één voor personeel en één voor bezoek. Opvallend hier is de speciale slachtofferruimte. Hier kunnen slachtoffers voorafgaand aan de zitting wachten, zodat ze niet worden geconfronteerd met een verdachte.

De rechtbank heeft, exclusief de begane grond, drie verdiepingen. Op de begane grond zijn de receptie, wachtruimtes,zeven zittingszalen en de coffeecorner te vinden. Op de eerste verdieping is de centrale balie gevestigd, inclusief ouderwets ‘nummertje trekken’ systeem. Deze verdieping heeft lage plafonds en er valt weinig natuurlijk licht naar binnen. Er zijn een aantal raad-, enquête- en spreekkamers. Ook zijn er op deze verdieping speciale kamers voor de Raad van de Kinderbescherming en mediation.

De tweede verdieping geeft al meer het gevoel van een rechtbank door de hoge muren, glaswerk en kunst. Je komt er via de glazen trappen of met de lift. Aan de achterzijde is een speelhoek voor kinderen ingericht. Door de klapdeuren links van de trap kom je aan bij het ‘hofplein’. In deze zalen worden voornamelijk zaken door het hof behandeld.

Op de derde verdieping een aantal kleinere zittingszalen, een perskamer en taakstrafloket. Personen die zijn veroordeeld tot een taakstraf kunnen zich hier direct na de uitspraak melden. Zo kan er een geschikte plaats worden gevonden, zodat de veroordeelde zo snel mogelijk zijn straf kan uitvoeren.

Bekijk hier de rechtbank van binnen.

Zitting bijwonen

Mocht je een rechtszitting willen bijwonen, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de afdeling communicatie. Houd je daarnaast aan de huisregels: niet eten en drinken in de zittingszaal, niet roken in het gebouw, mobiele telefoons uit en geen kleding waarvan het detectiepoortje gaat piepen. Daarnaast is het niet toegestaan om in de rechtbank te filmen, te fotograferen of geluidopnamen te maken.

Bekijk hier het zittingsrooster.

Eindbeoordeling

Beoordelingspunten Beoordeling (1 = zeer slecht, 5 = uitstekend)
Bereikbaarheid ⚖️⚖️
Locatie ⚖️⚖️⚖️
Behulpzaamheid ⚖️⚖️⚖️
Voorzieningen ⚖️⚖️⚖️⚖️
Zittingszalen ⚖️⚖️⚖️⚖️
Gemiddelde score ⚖️⚖️⚖️

Deze rechtbank zelf een keer bezoeken? Alles contactgegevens vind je hier.