De onafhankelijke positie van deurwaarders verstevigd

Het kabinet gaat een aantal stappen zetten om de onafhankelijkheid van deurwaarders te kunnen garanderen en tegelijkertijd de kosten voor mensen met schulden vast te stellen en beperkt te houden. 

Door Bo Geurts

In de Kamerbrief van 6 april 2021 van de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, wordt dit duidelijk. Aanleiding is de motie (Kamerstukken II, 24 515, nr. 595) van de leden Van Beukering-Huijbregts (D66) en Jasper van Dijk (SP) over de herijking van de tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders als onderdeel van een bredere set noodzakelijke hervormingen ter versteviging van de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder.

Het kabinet is van mening dat deurwaarders belangrijk werk voor de rechtsstaat doen en ervoor zorgen dat uitspraken van rechters daadwerkelijk worden uitgevoerd.  Als deurwaarders hun werk onafhankelijk kunnen doen, kunnen zij ook rekening houden met de individuele situatie van de persoon met schulden. Zo worden schuldeisers betaald en wordt voorkomen dat deze personen dieper in de schulden raken.

Welke stappen worden er gezet?

Om de onafhankelijke positie van de deurwaarder te verstevigen zullen de volgende stappen worden gezet:

  • Het verbieden van het maken van prijsafspraken met opdrachtgevers die niet in het belang zijn van mensen met schulden. Hierdoor wordt voorkomen dat de deurwaarders of opdrachtgevers extra handelingen verrichten om zo extra geld te verdienen met als gevolg dat mensen met schulden een hogere rekening moeten betalen.
  • De tarieven van deurwaarders worden aangepast aan het ingewikkelder worden van hun werk. Op deze manier dragen mensen met schulden bij aan het innen van geld door deurwaarders. De schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft en de persoon met een schuld betaalt wat hij kan.

Het Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de herijking van de schuldenaarstarieven zal op 1 juli 2021 in werking treden.