De nieuwe Donorwet in werking getreden

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet in werking getreden. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. 

Door Bo Geurts

De wet regelt dat iedereen van achttien jaar en ouder automatisch in het Donorregister komt te staan. Wie geen keuze maakt over het wel of niet afstaan van organen en weefsels aan een patiënt na overlijden, komt met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan. Hierdoor is het mogelijk dat organen en/of weefsels van deze personen naar een patiënt gaan. Deze keuze om organen en/of weefsels af te staan, kan altijd worden gewijzigd. Op basis van de oude wet gebeurde het vastleggen van de wens om orgaandonor te zijn op basis van vrijwilligheid.

Wanneer de familie zeker weet dat de betreffende persoon geen donor wilde zijn en dit ook gemotiveerd kan toelichten, zal niet tot donatie over worden gegaan. Welke voorwaarden aan deze toelichting worden gesteld, moet zich nog uitwijzen.

Keuze gemaakt?

Wegens de corona-crisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze in te vullen. Wel hebben al meer dan de helft van de volwassen Nederlanders hun keuze ingevuld. Bij ruim de helft gaat het om toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels. Tot nu toe wil ongeveer 36% geen donor zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt vanaf begin september brieven naar de mensen die nog geen keuze hebben ingevuld met de oproep dit alsnog te doen. Wie zes weken na ontvangst van een tweede brief geen keuze heeft gemaakt, komt met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan.

Campagne en voorlichting

Iedereen zal over de nieuwe Donorwet en de brieven geïnformeerd worden via een campagne met onder andere tv- en radiospotjes. Ook is er een nieuwe voorlichtingsfolder en een aangepast formulier voor mensen die hun keuze op papier willen invullen.