De maximumstraf voor aantal delicten omhoog

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is vandaag door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel beoogt om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden. De minister verhoogt de maximumstraf van enkele delicten; ook gaat hij wraakporno steviger aanpakken. De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Een aantal andere maatregelen gaat in per 1 januari 2020. Opvallend is de maatregel voor het verplicht stellen van celstraf bij mishandeling van hulpverleners.

Met name met jaarwisselingen komt het regelmatig voor dat hulpverleners worden belaagd. Afgelopen jaar werden er ongeveer tachtig geweldsincidenten gemeld. Uit onderzoek van de Centrale Ondernemingsraad van de politie bleek dat het aantal incidenten waarschijnlijk veel hoger ligt. Een groot deel zou incidenten niet melden omdat zij vinden dat dit onderdeel is van hun werk.

De Raad voor de Rechtspraak heeft desondanks minister Ferd Grapperhaus met klem gevraagd om af te zien van het taakstrafverbod na geweld tegen hulpverleners. ┬áDe wet zou ervoor moeten zorgen dat er altijd een celstraf wordt opgelegd aan mensen die bijvoorbeeld agenten aanvallen. “Er is nu ook al voldoende aandacht van rechters voor de ernst van dit soort misdrijven”, werd gemeld.

De huidige wet biedt al de mogelijkheid om een celstraf op te leggen. Het wetsvoorstel beoogt dit te verplichten. Maar de ene mishandeling is de andere niet. Een vergrijp, bijvoorbeeld een ongelukkige val, kan al snel zonder dat dat de bedoeling is tot mishandeling leiden. Voor de wet maakt dat geen verschil.