De Kinderrechtenmonitor 2015

Op 8 december jl. heeft de Kinderombudsman de Kinderrechtenmonitor van dit jaar gepubliceerd. Hierin wordt – aan de hand van cijfers, nieuwe wetgeving, relevante rechterlijke uitspraken, beleidsontwikkelingen en onderzoeken – uiteengezet hoe het met de kinderen en jongeren in 2014 gesteld was. Niet alleen onderwerpen als de gezinssamenstelling en onderwijs worden hierin besproken, ook zaken als bescherming tegen exploitatie en geweld en de situatie van minderjarige vreemdelingen komen aan bod. Uiteraard is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hierbij het toetsingskader.

Door Chantal van Beek

In de Kinderrechtenmonitor 2015 wordt voor de vierde maal inzichtelijk gemaakt hoe wijzigingen in beleid en regelgeving, trends en ontwikkelingen effect hebben op het leven van kinderen. In deze editie geeft de Kinderombudsman onder andere aan dat de rechten van een aantal groepen kwetsbare kinderen onder druk staan. Naast de kinderen met behoefte aan jeugdhulp en kinderen die in armoede leven, wordt uiteraard ook de situatie van de vluchtelingenkinderen besproken.[i]

Het zijn echter niet alleen zorgelijke aspecten die in de monitor worden benoemd. De Kinderombudsman zet hierin ook uiteen, welke positieve ontwikkelingen er zijn wat betreft de situatie van kinderen en jongeren in Nederland. Zo zijn de afgelopen jaren steeds minder kinderen als verdachten aangemerkt door de politie en krijgt de positie van kinderen die te maken hebben met een ‘vechtscheiding’ steeds meer aandacht binnen de politiek en de samenleving.[ii]

Wat betreft de situatie van vluchtelingenkinderen[iii], geeft Marc Dullaert in de monitor aan, dat hij zich onder andere zorgen maakt over de asielprocedure en de opvanglocaties voor kinderen. Rechters lijken – ondanks de nieuwe Europese wetgeving – slechts terughoudend te toetsen of het belang van het kind de essentiële overweging vormt op het terrein van asiel. Daarnaast lijken een aantal opvanglocaties onvoldoende geschikt voor kinderen, onder andere vanwege de beperkte mogelijkheden voor onderwijs en activiteiten en de moeilijke toegang tot psychische hulp.[iv]

In de monitor worden eveneens aanbevelingen gegeven om de huidige zorgelijke situaties in het belang van de kinderen te kunnen verbeteren. Wil je meer lezen over de situatie van kinderen en jongeren in Nederland of hoe hun situatie mogelijk verbeterd zou kunnen worden, klik hier voor de Kinderrechtenmonitor 2015.

——————————————-

[i] De Kinderrechtenmonitor 2015, p. 15.
[ii] De Kinderrechtenmonitor 2015, p. 15.
[iii] Bekend is dat tussen januari en oktober van dit jaar 7.405 minderjarigen in Nederland asiel hebben aangevraagd, waarvan 2.961 kinderen alleenstaand waren. In 2014 waren dit 5.850 kinderen, waarvan 960 alleenstaand. (De Kinderrechtenmonitor 2015, p. 180)
[iv] De Kinderrechtenmonitor 2015, p. 180-181.