De Invoeringswet Omgevingswet is aangenomen

Het omgevingsrecht is verspreid. De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor een nieuw stelsel van het omgevingsrecht. De Eerste Kamer heeft tegen die achtergrond onlangs de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen.

Door Donny Buisman

Het wetsvoorstel beoogt allereerst om een evenwichtige overgang van de geldende regelgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet te bewerkstelligen. De Invoeringswet Omgevingswet is bedoeld om het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast werden een aantal in de Omgevingswet gereserveerde onderdelen ingevuld.

Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet te bewerkstelligen. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch. Het nieuwe voorstel voegt ook nieuwe onderwerpen toe aan de Omgevingswet. Het betreft onderwerpen die eerder niet waren opgenomen omdat er nog wijzigingen aan gerelateerde wetten plaatsvonden. Ook zijn wijzigingen uit de Europese Gemeenschap aanleiding geweest voor nieuwe onderwerpen. Met twee nota’s zijn er wijzigingen ingevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van het overgangsrecht.

Dat de hoeveelheid aan regelgeving nog moet worden aangevuld is duidelijk. Deze zullen worden aangevuld met aanvullingswetten, invoergins- en aanvullingsbesluiten en invoerings- en aanvullingsregelingen. De eerste stap is nu te lezen in het betreffende aangenomen wetsvoorstel.