De fipronil in ei-kwestie: de strafrechtelijke gevolgen

Op maandag 31 juli 2017 bracht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar buiten dat er in eieren met bepaalde codes een te hoge dosis van de giftige stof fipronil zit. 

Door Sam van den Akker

De dosis kan gevaarlijk zijn en schade veroorzaken aan de schildklier, de nieren en de lever. Daarnaast is er een kans op een hersenafwijking, aldus toxicoloog Van den Berg (Universiteit Utrecht).

De volgende vraag rees: wat zijn de strafrechtelijke consequenties voor de verantwoordelijken van de besmetting van de eieren indien iemand overlijdt als gevolg van de dosis fipronil.

Het bedrijf Chickfriend had fipronil gebruikt tegen bloedluis bij het inspuiten van de eieren en zou dus strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Doch zou Chickfriend zijn bestrijdingsmiddel in België hebben gekocht. In België zou de stof fipronil gemengd zijn met de legale stof Dega-16, zonder dat dit bekend was bij Chickfriend.

Bovenstaande casus doet denken aan een arrest van de Hoge Raad, genaamd aflatoxine-pinda. In dat arrest waren de feiten dat er een giftige pinda verpakt in de schappen van de winkel belandde en een notenliefhebber deed overlijden.

De verdediging voerde aan dat er alle mogelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen om te voorkomen dat er een dergelijke vergiftigde pinda zou worden verkocht in de supermarkten zodat er bij de producent alle schuld ontbrak.

De hoge raad honoreerde het verweer van de verdediging en ontsloeg de producent van alle rechtsvervolging omdat er was gehandeld met de maximaal te betrachtten zorg, zodanig dat alle schuld afwezig was bij de producent (AVAS).

Voor de constatering dat een AVAS-verweer opgaat in de eieren-zaak is moeilijk te zeggen, daar wij niet veel informatie hebben over de gang van zaken. Evenmin hebben wij vooralsnog een slachtoffer. Gelukkig maar.