De Europese Verkiezingen: Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Op donderdag 23 mei mogen we opnieuw naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels waarvan er 26 Europarlementariërs de Nederlandse burger vertegenwoordigen. In tegenstelling tot de stemronde in maart voor onder andere de Provinciale Staten, lijken de verkiezingen voor het Europees Parlement onder de Nederlandse bevolking minder te leven (in 2014 was de opkomst slechts 42,54%).

Door Lisanne Wigboldus

In aanloop naar de verkiezingen op 23 mei 2019 hebben wij onderzoek gedaan naar de standpunten van de acht grootste partijen in de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten. Naast deze partijen, staan er nog acht andere partijen op de kandidatenlijst. Ben je nieuwsgierig naar hun standpunten? Neem een kijkje op de website van de betreffende partij en zoek naar het verkiezingsprogramma.

De onderstaande informatie is gebaseerd op het verkiezingsprogramma van de betreffende partij. Hierbij is de volgorde op de kandidatenlijst aangehouden.

D66
D66 pleit op haar website voor een Europese integratie, wat volgens deze partij een waarborg is voor vrede, veiligheid en welvaart. Ten aanzien van het asielbeleid pleit deze partij voor een gemeenschappelijke aanpak met minimumeisen aan de menswaardigheid van vluchtelingenopvang en procedures. Lidstaten zouden elkaar moeten steunen in het opvangen van de vluchtelingen. Ook pleit deze partij voor een gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid met het uiteindelijk doel een Europees leger. Tot slot is D66 voor het versterken van de interne markt. Meer ruimte voor start-ups, waarbij e-commerce een enorm potentieel is. Daarom moet er zo snel mogelijk een open Europese markt komen voor veilige betalingen.

Kandidatenlijst #1: Sophie in ’t Veld

CDA
Het CDA is van mening dat een sterke Europese Unie van cruciaal belang is om onze Europese waarden en welvaart te kunnen beschermen. We moeten samenwerken om onze burgers te beschermen, aldus het CDA. Uit het verkiezingsprogramma van het CDA blijkt dat deze partij voorlopig geen uitbreiding van de Europese Unie (EU) wil, zeker niet met Turkije. Ook pleit het CDA voor het trekken van een plan om zo de grootmachten China en Amerika tegenwicht te bieden met als uitgangspunt ‘Made in Europe’.

Kandidatenlijst #1: Esther de Lange

PVV
De PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma dat Nederland weer de baas moet worden over de eigen grenzen, het Schengenverdrag moet worden opgezegd en de nationale grenscontroles moeten weer worden ingevoerd. Tevens pleit de partij voor een spoedige Nexit. Zolang Nederland nog in de EU zit, moet er geen EU-leger komen, geen Europees Openbaar Ministerie en geen uitbreiding van de EU, aldus de PVV. Kortom, deze partij is van mening dat Nederland weer een onafhankelijk land moet worden.

Kandidatenlijst #1: Marcel de Graaff

VVD
Uit de kernpunten van de VVD blijkt dat deze partij zich richt op focus en lef in Europa. Focus op de thema’s die echt belangrijk zijn, zoals veiligheid, migratie en handel & ondernemen. Lef om ambitieuze doelen te stellen en daarin te investeren. Met betrekking tot het eerste thema veiligheid legt de VVD de focus op het versterken van de nationale veiligheidsdiensten en defensie. De VVD stelt het doel om uitgereisde IS-strijders aan de buitengrens tegen te houden, hun nationaliteit af te nemen en hen ongewenst te verklaren. De VVD wil dat iedere Nederlander zich vrij en veilig voelt.

Kandidatenlijst #1: Malik Azmani

SP
Het verkiezingsprogramma van de SP heet “Breek de macht van Brussel”. Volgens de SP is het zaak om de macht van Brussel te breken en de economische en financiële elite aan banden te leggen. Zo krijgen we de grip weer op onze eigen gemeenschap en staan we tegelijkertijd sterker om samen te werken daar waar het nodig is, aldus de SP. Deze partij pleit voor een nieuw verdrag ter vervanging van de huidige Europese verdragen die Brussel te machtig hebben gemaakt. De zeggenschap moet dichtbij de mensen komen. Volgens de SP moet Nederland weer gaan over zijn eigen begroting, zijn eigen economisch en sociaal beleid en zijn eigen pensioenen.

Kandidatenlijst #1: Arnout Hoekstra

Partij van de Arbeid
Uit de standpunten die vermeld staan op de website van de PvdA blijkt dat er gepleit wordt voor een beter Europa dat werkt voor de mensen. De PvdA is van mening dat de EU er te veel is voor de markt en te weinig voor de mensen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk is tevens iets waar de PvdA voor pleit. De EU moet zich volgens deze partij richten op het bevorderen van werkgelegenheid, het beheersbaar maken van het vluchtelingenvraagstuk en migratie en het aanpakken van belastingontwijking. Met betrekking tot de toetreding van Turkije tot de EU is de partij van mening dat Turkije eerst haar rechtsstaat moet hervormen, democratischer moet worden en corruptie moet bestrijden.

Kandidatenlijst #1: Frans Timmermans

GroenLinks
Uit het verkiezingsprogramma blijkt dat GroenLinks een aantal prioriteiten stelt: schone energie, internationale treinen, gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid, een sterke publieke sector, het tegengaan van belastingontwijking, het beschermen van grondrechten  en het garanderen van vrij en open communicatie tussen burgers door de macht van bijvoorbeeld Google en Facebook aan banden te leggen. Tot slot wil GroenLinks alleen nog maar handelsverdragen sluiten waarin de zorg voor mensen en het klimaat centraal staan.

Kandidatenlijst #1: Bas Eickhout

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie laat in haar verkiezingsprogramma weten dat de macht van Brussel terug moet naar Den Haag. Deze partij wil wel samenwerken met andere landen maar is tegen “ever closer union”. Nederland moet weer zelf kunnen beslissen over het eigen immigratiebeleid, aldus FvD. Forum voor Democratie pleit voor een referenda over de euro, de open grenzen en het lidmaatschap van de EU. Tevens wil de partij samenwerken op basis van gelijkheid.

Kandidatenlijst #1: Derk Jan Eppink

 

Het is belangrijk dat ook jij je stem laat horen bij de Europese Verkiezingen. 

Ben je na de korte omschrijving van de bovenstaande partijen nog niet zeker van je keuze?

Doe dan de Stemchecker van de Volkskrant.