Dashcambeelden als bewijs voor schadevergoeding in Duitsland

Afgelopen oktober schreven we over een vrouw in Duitsland die een boete kreeg omdat ze dashcams in haar auto had geïnstalleerd. Uit die uitspraak bleek dat de vrouw door gebruik te maken van dashcams de privacy van andere weggebruikers schond. Uit een recente uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof blijkt echter dat beelden die opgenomen zijn met een dashcam als bewijs gebruikt mogen worden om schadevergoeding te claimen.

Door Liza Ovsyanko

Volgens het Duitse recht tasten dashcams het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan en het Duitse hof blijft erbij dat dashcams in dat opzicht ontoelaatbaar zijn. Dit verbod is echter niet absoluut, want in het aansprakelijkheidsrecht kan een uitzondering gemaakt worden hierop.

In de betreffende zaak ging het namelijk om twee voertuigen die met de zijkanten tegen elkaar aan botsen, terwijl ze beiden linksaf sloegen. Het ging hierbij om de vraag wie van de baan was afgeweken en verantwoordelijk was voor de botsing. De eiser had een dashcam waarop de botsing vastgelegd was en eiste schadevergoeding. Dit werd echter afgewezen omdat de beelden in strijd zouden zijn met de privacyregels. De eiser ging in honger beroep.

Het Bundesgerichtshof bleef bij zijn standpunt dat permanente registratie van alle gebeurtenissen op een verkeerstraject disproportioneel en niet noodzakelijk is. Volgens het hof is het namelijk technisch mogelijk om een korte, event-driven opnames  te maken van het ongeval. Wel komt het hof tot de conclusie dat het in aansprakelijkheidszaken als bewijs gebruikt kan worden. In deze procedures wordt een speciaal gewicht toegekend aan het belang van de getroffene. Aan de hand van de omstandigheden van het geval kan de rechter beslissen wat zwaarder weegt: het belang van de getroffene om voor zijn rechten op de komen of de privacy van anderen.

In Duitsland is het dus in bepaalde gevallen toegestaan om dashcambeelden te gebruiken als bewijsmateriaal. Hoe het in Nederland zit, is te lezen in Julia’s artikel.