Miljoenenboete voor Coinbase wegens ontbreken DNB-registratie

Coinbase heeft een boete gekregen van 3.3 miljoen euro. De boete is opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB) nadat Coinbase in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden zonder DNB-registratie.

Ieder bedrijf dat in Nederland cryptodiensten wil aanbieden, is gehouden zich te registreren bij de toezichthouder. Deze verplichting geldt sinds mei 2020 en is bedoeld om meer zicht te krijgen op de cryptodiensten en zo witwassen en terrorisme financiering te voorkomen. Zonder registratie is toezicht vrijwel onmogelijk en is het aanbieden van cryptodiensten dus wettelijk gezien verboden.

Registratieplicht

In Nederland is de regelgeving omtrent cryptodiensten uit de Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in artikel 23b van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieruit volgt ook de registratieplicht.

Om zich te kunnen registreren moet een bedrijf aantonen dat het een betrouwbare en deugdelijke bedrijfsvoering voert. Om te beoordelen of hiervan sprake is, moet het bedrijf onder andere algemene bedrijfsinformatie, een bedrijfsplan en een beleid voor klantonderzoek aanleveren. Ook moet het bedrijf integriteitsrisico’s in kaart brengen. De DNB registreert een cryptodienstverlener binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek tot registratie indien aan alle (informatie)vereisten is voldaan.

Boetes

Coinbase – een van de grootste aanbieders van cryptodiensten ter wereld – heeft dus zonder registratie toch diensten aangeboden in Nederland. Inmiddels heeft het bedrijf zich wel geregistreerd. Eerder werd ook Binance op de vingers getikt door de DNB: de cryptoaanbieder kreeg op 25 april 2022 een boete van EUR 3.325 miljoen vanwege het tevens ongeregistreerd aanbieden van cryptodiensten.