Dag van de Scheiding – Villa Pinedo komt met ‘kindvriendelijke’ uitnodigingsbrief

De uitnodigingsbrief voor kinderen voor het minderjarigen verhoor bij echtscheidingen zou onvoldoende kindvriendelijk zijn. Villa Pinedo, de bekendste instelling voor kinderen van gescheiden ouders, heeft om die reden een ‘kindvriendelijkere’ variant van deze brief ontworpen en deze op de Dag van de Scheiding d.d. 11 september 2015 aangeboden aan het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF). 

Door Chantal van Beek

Het ‘minderjarigen verhoor’

Wanneer ouders besluiten te gaan scheiden, brengt dat zowel voor henzelf als voor de betrokken kinderen ingrijpende gevolgen met zich mee. Al een aantal jaren schrijft de wet om die reden voor dat ouders bij het verzoekschrift tot echtscheiding een door hen beiden ondertekend ouderschapsplan overleggen,[i] waarin afspraken zijn opgenomen omtrent de verdeling van de zorg, omgang, opvoeding en verantwoordelijkheid voor de (minderjarige) kinderen.[ii] Indien de betrokken kinderen boven de twaalf jaar zijn, komt aan hen in beginsel het recht toe hun mening kenbaar te maken omtrent de scheiding en de inhoud van het ouderschapsplan.[iii]

Praktisch gezien houdt het kenbaar maken van hun mening bij een echtscheiding in, dat zij worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om te worden gehoord. Dit zogenoemde ‘minderjarigen verhoor’ of ‘kinderverhoor’ betreft een ‘vertrouwelijk’ gesprek met de rechter, waarin het kind kan aangeven hoe het over de gevolgen van de scheiding denkt. Kinderen zijn echter niet verplicht om naar de rechtbank te komen voor een kinderverhoor. Zij kunnen ook hun mening schriftelijk kenbaar maken. Deze keuze wordt hen voorgelegd in de uitnodigingsbrief voor het kinderverhoor, welke brief zij kunnen retourneren met daarop aangegeven de reden van het feit dat zij niet wensen te verschijnen.

Villa Pinedo ontwerpt ‘kindvriendelijke’ uitnodigingsbrief

11 september jl. was de Dag van de Scheiding. De week daarvoor heeft Villa Pinedo via verschillende mediabronnen (tv/radio/Facebook enz.) aandacht gevraagd voor de uitnodigingsbrief voor het kinderverhoor, omdat deze brief momenteel onvoldoende ‘kindvriendelijk’ zou zijn. Ook liet Villa Pinedo gedurende deze week verschillende kinderen aan het woord op haar Facebookpagina, die hier hun visie gaven omtrent de ‘kindervriendelijkheid’ van de uitnodigingsbrief. Veel kinderen lijken de mening te delen, dat zowel de uitnodigingsbrief als het kinderverhoor zelf ‘kindvriendelijker’ gemaakt zou kunnen worden.

Op de Dag van de Scheiding heeft Villa Pinedo zich naar de rechtbank in Utrecht begeven om een ‘kindvriendelijke’ uitnodigingsbrief voor het kinderverhoor aan te bieden aan de voorzitters van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF). Dit is het overkoepelend orgaan van de rechtbanken in Nederland. Wat Villa Pinedo hiermee allereerst zou willen bereiken, is dat alle 11 de rechtbanken in Nederland dezelfde brief gaan hanteren, waarin op een kindvriendelijke en fijne toon een oproep wordt gedaan voor het kinderverhoor. Naast het verbeteren van de uitnodigingsbrief neemt Villa Pinedo het gehele proces, van de brief tot het daadwerkelijke gesprek met de rechter, onder de loep.

Ben je benieuwd naar de uitnodigingsbrief die Villa Pinedo heeft ontworpen? Deze is hier te vinden: http://www.villapinedo.nl/afsluitend-bericht/.

 

[i] Een ander doel van de invoering van het ouderschapsplan als vereiste binnen de scheidingsprocedure is voorkoming van conflicten, doordat ouders ‘gedwongen’ worden vroegtijdig na te denken over de invulling van het ouderschap na scheiding. (Kamerstukken II, 2004-2005, 30 145, nr. 3, p. 1 (MvT)

[ii] Sinds de inwerkingtreding van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding d.d. 1 maart 2009 zijn gehuwde en geregistreerde ouders, zowel met als zonder gezamenlijk ouderlijk gezag en ‘samenwonende’ ouders met gezamenlijk gezag, wanneer zij uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen.

[iii] Art. 809 Rv jo. art. 12 IVRK.