Crisis in de jeugdzorg heeft invloed op beslissingen van jeugdrechters

Er is een tekort aan tijd, geld en gekwalificeerd personeel in de jeugdzorg. Jeugdrechters moeten soms oordelen op basis van gebrekkige en incomplete dossiers. Voor de jongeren betekent dit dat zij niet altijd de juiste hulp en bescherming krijgen die voor hen passend zijn.

Door Özge Tatar

Jeugdrechters nemen soms noodgedwongen beslissingen die zij niet passend vinden. Jeugdzaken zijn zwaarder en nemen veel tijd in beslag. Ook moeten jeugdrechters soms oordelen op grond van gebrekkige of incomplete dossiers. De rapportages van met name de gecertificeerde instellingen worden geregeld als ondermaats ervaren. Zo is uit de rapportages niet altijd duidelijk wat de herkomst is van de informatie, hoe deze tot stand is gekomen en in hoeverre de informatie is getoetst. Het onderscheidt tussen feiten, meningen en conclusies is ook niet altijd helder. Dit alles heeft tot gevolg dat jongeren langer in een gesloten instelling verblijven dan is toegestaan.

Crisis in de jeugdzorg

Het structurele tekort aan tijd, geld en aan gekwalificeerd personeel binnen de jeugdbescherming leidt ertoe dat de jeugdzorg in een crisis is beland. Bij het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel door de rechter is de juiste hulp niet altijd aanwezig. Bovendien zijn er lange wachtlijsten en is er sprake van een tekort aan werknemers. De jongeren krijgen hierdoor niet overal de bescherming die zij nodig hebben.

Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst van ouders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. Mogelijk gaat het om meer kinderen. Niet bekend is of er in dit geval meer factoren speelden dan de schuldenproblematiek.

Aanpak jeugdbeschermingsstelsel niet duidelijk

Er zijn nog geen plannen om het jeugdbeschermingsstelsel compleet te veranderen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel wordt daarmee niet geholpen. Overigens worden de wachtlijsten niet opgelost door het veranderen van het systeem.