Coronacrisis: geen huisuitzettingen en wel verlenging tijdelijke huurcontacten

De minister van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen hebben afgesproken geen huisuitzettingen te doen en tijdelijke huurcontracten te verlengen tijdens de corona-crisis.

Door Bo Geurts

Huisuitzettingen

Verhuurders behoren zich in te spannen om maatwerk te leveren als huurders ondanks de maatregelen de huur niet kunnen betalen. Vooral gedurende de periode dat huurders nog niet daadwerkelijk de financiële ondersteuning ontvangen. Huisuitzettingen vinden echt alleen plaats bij bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast. Als verhuurders toch overgaan tot huisuitzettingen, dan is volgens het kabinet in sommige gevallen een wettelijke maatregel aangewezen.

Verlenging tijdelijke huurcontracten

Voor de verlenging van de tijdelijke huurcontracten wordt er spoedwetgeving ingevoerd. Deze wetgeving moet het mogelijk maken dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens de corona crisis. Dit zal een oplossing bieden voor de huurders die tegen het einde van de termijn aanlopen, maar door de corona-crisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Voor verhuurders en huurders die al overeengekomen waren dat het huurcontract verlengd zou worden naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft deze wetgeving geen gevolgen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De betrokken partijen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om met elkaar te zorgen voor huurders die door de corona-crisis hard worden geraakt. Getroffen huurders zullen zelf actief moeten zoeken naar mogelijkheden die bovenstaande maatregelen bieden voor ondersteuning bij hun financiële situatie. Maar ook door het aanspreken van bestaande mogelijkheden, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen. Verhuurders zullen huurders proactief moeten wijzen op deze mogelijkheden.