Coronaboetes mogelijk niet langer op strafblad

Coronaboetes leiden in de toekomst mogelijk niet meer tot een justitiële aantekening. Minister Grapperhaus gaat die mogelijkheden bekijken. Ook gaat de hoogte van de coronaboetes mogelijk omlaag.

Grapperhaus sprak hierover tijdens het Kamerdebat van woensdagavond over zijn positie als minister van Justitie en Veiligheid. Zijn bruiloftsfoto’s, waarop gasten niet voldoende afstand hielden en hij zijn schoonmoeder omhelsde, leidden tot de vraag of hij niet moest aftreden. Zover kwam het, ondanks de motie van wantrouwen van Forum voor Democratie en een motie van afkeuring van de PvdA, niet.

Het kabinet zal gaan onderzoeken in hoeverre coronaboetes niet meteen tot een strafblad hoeven te leiden. Eerder gaven diverse politieke partijen al aan een aantekening niet proportioneel te vinden in verband met onder meer het mislopen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), met alle gevolgen van dien. Wel wil het kabinet de mogelijkheid openhouden om overtreders die bijvoorbeeld met opzet de coronaregels aan de laars lappen of anderen in het gezicht spugen, alsnog een aantekening te kunnen geven.

Minister Grapperhaus noemde tijdens het debat zelf al de optie om de hoogte van de coronaboetes te verlagen tot onder honderd euro. Op die manier wordt een aantekening op het strafblad ook voorkomen. De minister weigerde echter om al uitgedeelde coronaboetes te schrappen.