Cookie erbij? Privacyorganisatie waarschuwt voor onrechtmatige cookiebanners

Privacyorganisatie “None of Your Business” (NOYB) heeft al ruim 560 websites gewaarschuwd wegens gecompliceerde cookiebanners. Volgens NOYB zijn veel cookie-vragenlijsten onnodig gecompliceerd, waardoor het soms makkelijker is om cookies te accepteren dan te weigeren. De organisatie meent dat deze handelswijze in strijd is met het EU-recht.

Door Jessie van Meerkerk

Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin websites gegevens kunnen opslaan over hun gebruikers. Middels de cookies kan er onderscheid worden gemaakt tussen gebruikers. Zodoende kan er een persoonlijk profiel worden opgebouwd. De cookies in kwestie zijn zogeheten “tracking cookies”. Deze worden gebruikt om informatie door te spelen aan adverteerders op de website. De adverteerders kunnen zo de advertenties aanpassen op de gebruiker.  Voor deze tracking cookies dien je als gebruiker toestemming te geven op grond van de  Nederlandse Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyorganisatie NOYB meent echter dat veel websites deze EU-regels overtreden.

Gecompliceerde banners

De privacyorganisatie concludeert dat veel websites hun gebruikers geen mogelijkheid geven om de cookies simpelweg te accepteren of te weigeren. Gebruikers worden gefrustreerd met gecompliceerde en langdradige cookiebanners, waardoor zij uiteindelijk toch de cookies – tegen hun zin – accepteren. Volgens NOYB is deze handelswijze in strijd met de AVG en zijn de cookiebanners dan ook onrechtmatig. Op grond van deze Europese wetgeving dient immers met een simpele antwoordmogelijkheid te worden aangegeven of iemand cookies wil accepteren.

Om de cookiebanners van de meest bezochte websites te onderzoeken heeft NOYB een automatisch systeem ontwikkeld. Het systeem kan aangeven  wanneer de cookiebanners op een website in strijd zijn met de AVG. Het juristenteam van de privacyorganisatie loopt de melding na. Zodra de organisatie meent dat er inderdaad sprake is van onrechtmatige banners, geeft zij de website een waarschuwing. De website kan zelfs een eventuele boete riskeren die kan oplopen tot twintig miljoen euro. Het hoeft echter lang niet zo ver te komen. NOYB geeft bij de waarschuwing namelijk een complete handleiding waarin staat hoe de website het cookiebeleid kan aanpassen. 

Tot nu toe hebben ruim 560 websites van 33 verschillende landen een dergelijke waarschuwing gekregen.