Conflict op de werkvloer leidt tot gooien met gebak en bloemen

Een conflict tussen collega’s over een vrije dag en de zieke zoon van een van hen is zo geëscaleerd dat er zelfs met gebak en bloemen werd gegooid. Vervolgens wordt een van hen overgeplaatst naar een ander filiaal. Hier is de betreffende collega het niet mee eens en stapt naar de rechter.

Het gaat om een man en een vrouw die al lange tijd samen werken. De man is sinds 1995 in dienst van een winkelketen en werd in 2007 gepromoveerd tot filiaalleider. Hij werkte daar onder andere samen met de betrokken verkoopster, die al vijftien jaar in dienst is bij het bedrijf.

‘Helemaal klaar’ mee

De twee werken dus al heel wat jaren samen, waardoor zij veel over elkaar weten. Zo weet de verkoopster ook over de ‘complexe medische problematiek’ van de zoon van de filiaalleider. Dit leidde vorig jaar op een dag in augustus tot ‘wrijving’, stelt het vonnis van de rechtbank in Nijmegen.

Zo vertelde de man dat hij misschien naar huis moest wegens zijn zoon. Vervolgens zei de verkoopster dat ze er ‘helemaal klaar’ mee was. Later op de dag werd de sfeer erger. Zo was er een meningsverschil over het opnemen van een vrije dag. Het was de bedoeling dat een van hen altijd in de winkel was. Toch hadden ze beiden dezelfde in dag in september als ‘vrij’ in de agenda gezet.

Gebak en bloemen gegooid

De man werd hier enorm boos over en verliet woedend de winkel. Na een gesprek met de rayonmanager is de man teruggekomen om zijn excuses aan te bieden aan de verkoopster. Hij had ook gebak en een bos bloemen gekocht voor haar.

Toch werd het excuus niet aanvaard. Hierdoor werd de man kwaad en gooide het gebak en de bloemen naar de collega. Hij heeft het in ieder geval van zich afgegooid. Het vonnis geeft aan dat hier de meningen over verschillen.

Na gesprekken met de verkoopster en de man heeft het bedrijf besloten om de man over te plaatsen naar een andere vestiging van de winkelketen. Hier zou hij voor een periode van zes tot negen maanden kunnen werken als verkoper, met behoud van zijn salaris. De man vond dit geen goed idee. Hij meldde zich ziek en stapte naar de rechter.

Eisen

De eis was dat hij terug wilde naar het ‘oude’ filiaal. Dit zal niet gebeuren, omdat de winkelketen de regels uit de arbeidsovereenkomst juist heeft opgevolgd. Als werkgever kon het bedrijf niet anders, aldus de rechter. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen tijdens het werk.

De tijdelijke overplaatsing was bedoeld om voor rust te zorgen. Dit vindt de kantonrechter niet onredelijk. Bovendien is de man arbeidsongeschikt en is er mediation geadviseerd door de bedrijfsarts. Pas als dit kan plaatsvinden, is re-integratie mogelijk en kan worden gekeken naar waar de man kan werken.

Ook eiste de man dat zijn werkgever een rectificatie stuurt aan collega’s. Zo zou aan andere filiaalleiders zijn verteld dat het onzeker was of de man weer terug zou keren. Bovendien zou eind september tijdens een bijeenkomst verteld zijn dat hij niet als filiaalleider terug zou keren.

Juridische kosten

Het bedrijf zegt dat de zaak niet op deze manier is verlopen. Het is een kort geding, waardoor niet verder wordt ingegaan op wie er gelijk heeft. Een kort geding is namelijk een procedure in een spoedeisende civiele zaak om snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Zo kunnen de partijen hierna alsnog naar de rechtbank om de zaak voor te leggen.

Het blijft dus onduidelijk wie precies gelijk heeft. Dit verandert weinig aan de situatie van de man. Hij zal dus de juridische kosten van zijn werkgever ter hoogte van 793 euro moeten betalen.