Conclusie rapport: minderjarigen in jeugdzorg onvoldoende beschermd

Commissie De Winter publiceerde op 12 juni jongstleden na ruim twee jaar onderzoek het eindrapport ‘Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden.’ Uit dit rapport blijkt dat een flink percentage van de minderjarigen die in pleeggezinnen of jeugdzorginstellingen verbleven in de afgelopen zeven decennia niet voldoende beschermd werden tegen psychisch, seksueel en fysiek geweld.

Door Douae Youssef

Het rapport van de commissie telt ruim vijfduizend pagina’s aan bronnenmateriaal met onder meer verhalen van minderjarigen die langdurige lichamelijke en psychische mishandelingen moesten ondergaan. Veel slachtoffers dragen de gevolgen daarvan nog steeds met zich mee in de vorm van nachtmerries, faalangst en posttraumatische stressstoornissen.

Volgens Commissie de Winter hebben toezichthoudende instanties onvoldoende ingegrepen in zeer onveilige situaties. De overheid bleef op afstand terwijl hulp noodzakelijk was en signalen van geweld werden vaak genegeerd. Uit bevolkingsonderzoek bleek dat een driekwart van de (destijds) minderjarigen geweld heeft meegemaakt in de periode waarin zij te maken hadden met de jeugdzorg.

Twee verhalen
Een van de honderden slachtoffers is Jeanette de Geus. Aan de NOS vertelt ze in een uitgebreid artikel over het seksueel misbruik dat ze in haar pleeggezin moest ondergaan. Hoewel haar meerdere malen werd beloofd dat ze overgeplaatst zou worden, gebeurde dit pas na een zelfmoordpoging. De Geus is inmiddels 68 jaar en vecht nog steeds voor genoegdoening en erkenning. Om te voorkomen dat anderen hetzelfde moeten ondergaan, heeft ze besloten om de Nederlandse staat aan te klagen.

Een ander slachtoffer is de 79-jarige Wil Vissers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze in een tehuis geplaatst. Daar had ze vier fijne jaren, totdat ze in een pleeggezin terechtkwam. Daar werd ze zeven jaar lang seksueel misbruikt en geslagen. Op hulp van de medewerkster van Kinderbescherming hoefde ze niet te rekenen, zo vertelt ook zij aan NOS.

Aanbevelingen
Het rapport van de commissie bevat naast de schrijnende conclusies dertien aanbevelingen voor de toekomst, waaronder beter toezicht en het invoeren van onafhankelijke vertrouwenspersonen. Daarnaast zouden slachtoffers erkenning en excuses moeten krijgen. Ook moeten hun verhalen worden gehoord en verzameld om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen.