ChristenUnie: anticonceptiepil moet terug in basispakket

Volgens de ChristenUnie zou de anticonceptiepil terug in het basispakket van alle vrouwen moeten komen. De partij hoopt hiermee het aantal abortussen dat jaarlijks in Nederland wordt gepleegd terug te dringen. 

Door Sophie Karatzas

De ChristenUnie is niet de eerste partij die met dit idee op de proppen komt. De PvdA heeft in 2019 reeds getracht om de anticonceptiepil onderdeel uit te laten maken van het basispakket. Omdat er toen echter geen meerderheid in de Tweede Kamer bestond, werd het voorstel van PvdA-Kamerlid Ploumen afgewezen.

Nu waagt de ChristenUnie een poging. Sommige vrouwen gaan niet aan de pil vanwege financiële redenen. Als de pil echter vergoed zou worden door de ziektekostenverzekering, zouden financiële overwegingen in ieder geval geen beletsel meer vormen. Dit zal dan weer resulteren in een daling van het aantal gepleegde abortussen, voorspelt ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber.

Dat abortus wel wordt vergoed, maar de anticonceptiepil niet, begrijpt Dik-Faber niet en hoewel de ChristenUnie het eerst niet eens was met vergoeding van de anticonceptiepil, is de partij nu van standpunt veranderd. “We zien dat er heel veel abortussen zijn en dat die vaak komen doordat mensen geen toegang hebben tot anticonceptie. Voor mij staat bovenaan dat we het aantal onbedoelde zwangerschappen en abortussen willen terugdringen en dan kom je toch tot dit voorstel”, aldus Dik-Faber. 

Huidige situatie

Momenteel krijgen vrouwen tot achttien jaar de anticonceptiepil vergoed zonder eigen risico. Ook de anticonceptiepil van vrouwen tussen achttien en eenentwintig jaar wordt vergoed, maar in hun geval geldt een eigen risico. Volgens de ChristenUnie zou dit dus anders moeten: iedere vrouw heeft recht op vergoeding van haar anticonceptiepil.

Standpunt abortusartsen

In 2017 pleitten het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en de Rutgers Stichting reeds voor het opnemen van de anticonceptiepil in het basispakket van alle vrouwen. Nadat toentertijd duidelijk was geworden dat abortussen het meest gepleegd worden door vrouwen tussen 25 en 30 jaar, stelde Ineke van der Vlugt van de Rutgers Stichting dat een mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat sommige vrouwen de pil simpelweg niet kunnen betalen. Dit probleem zou ook volgens haar verholpen kunnen worden als de anticonceptiepil in het basispakket komt, en dus vergoed wordt door de ziektekostenverzekering.