Chaos bij Hema ondanks uitspraken van rechter: wat is er aan de hand?

De relatie tussen Hema en zijn franchisers loopt al jaren niet meer soepel. Onlangs werd bekend dat Hema de contracten met alle bestuurders van haar eigen franchiseorganisatie, de Verenging Aangesloten Bedrijven (VAB), heeft ontbonden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Door Eline van der Zwaag

De winkels in handen van franchisenemers zijn verantwoordelijk voor veertig procent van de totale omzet van Hema. Hema en diens franchisenemers kunnen dus niet zonder elkaar, hoewel ze dit allebei graag anders zouden zien. Het grote geschilpunt betreft de kosten die Hema maakt voor de verkoop via internet, zoals ontwikkelingskosten die gemaakt worden voor het verbeteren van de webshop. Franchisenemers ontvangen namelijk alle omzet die via de webwinkel in hun postcodegebied wordt verdiend, maar zij betalen niet mee aan deze kosten.

In 2015 sloten Hema en zijn franchisenemers een vaststellingsovereenkomst waarin werd toegezegd de situatie te veranderen. Dit is echter tot op heden niet gelukt omdat partijen het niet eens kunnen worden. Volgens de franchisenemers moet Hema de gestelde webshopkosten beter onderbouwen voordat zij tot betaling kunnen overgaan. Een paar weken geleden oordeelde de rechter in de aangespannen bodemprocedure met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst dat deze van kracht blijft, zolang geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. De problemen zijn hiermee echter niet opgelost nu in het vonnis niet duidelijk wordt welke partij de vaststellingsovereenkomst op de juiste manier interpreteert. Eerder dit jaar oordeelde de voorzieningenrechter dat de franchisenemers de door Hema verstuurde facturen met betrekking tot de internetkosten niet hoefden te betalen totdat in de bodemprocedure was beslist.

Naast het blijvende twistpunt over de naleving van de vaststellingsovereenkomst speelt ook de door Hema zo gewilde overname door het Belgische Core Equity een grote rol in het conflict. De verkooppoging aan deze Belgische investeringsmaatschappij mislukte onlangs, mede vanwege het feit dat de toekomst van Hema onzeker is nu de samenwerking met de franchisenemers zeer stroef verloopt.

To be continued.