Cameratoezicht in de kleedkamer, mag dat?

Onlangs kwam Fit For Free in het nieuws over camera’s in de kleedkamer. Mag dat zomaar? Het korte antwoord is nee. Maar we zouden geen juristen zijn als het lange antwoord niet ‘afhangt van de omstandigheden van het geval’.

Door Tim van den Belt

Belangrijk om te beseffen is dat het gaat om een publiek domein. Allerlei mensen hebben toegang, al dan niet betaald of boven een bepaalde leeftijd, tot het fitnesscentrum. Daar gelden dan andere normen voor.

Over het algemeen is het noodzakelijk dat kenbaar is dat er een camera hangt vóórdat je opgenomen wordt, zie ook de artikelen 441b Sr en 34 jo. 33 WBP. Heimelijk een camera ophangen moet daadwerkelijk een zwaarwegend doel hebben. Hierbij kom je meteen bij een ander punt; cameratoezicht moet evenredig zijn tot het doel dat je nastreeft. Bij Fit For Free was het ter bestrijding van diefstal. Maar alvorens überhaupt naar camera’s gekeken mag worden moeten er vooraf maatregelen zijn getroffen. Is er voldaan aan subsidiariteit? Was er geen minder zwaar middel mogelijk om diefstal tegen te gaan?

Los van de vraag óf cameratoezicht mag, zijn er nog andere beperkingen en voorwaarden. Zo mag een opname, volgens artikel 38 lid 6 van het Vrijstellingsbesluit WBP, maximaal vier weken bewaard worden.

Dit hierboven zijn de algemene regels. Maar in het geval van Fit For Free betreft het een kleedkamer of zelfs de deur van een douchecabine. In dat geval is het kristalhelder, dat mag niet. In het document Beleidsregels cameratoezicht draait de Autoriteit Persoonsgegevens er niet omheen.

Cameratoezicht in bijvoorbeeld een toilet, pashokje, kleedkamer of behandelruimte maakt een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. In deze ruimten mag een betrokkene redelijkerwijs verwachten onbespied te zijn. Cameratoezicht in deze ruimtes voldoet daarmee niet aan het vereiste van proportionaliteit en is dus niet toegestaan.

– Aldus Autoriteit Persoonsgegevens.

De Registratiekamer was het hier in 2000 ook al over eens. Holland Casino vroeg de Registratiekamer of monitoring bij de toiletten mocht om enkele malifide praktijken te bestrijden. De Registratiekamer acht namelijk: “Toiletruimten zullen door de bezoekers ervaren worden als een plaats waar een inbreuk op de privacy niet gebruikelijk is en daarom ook niet behoeft te worden verwacht”.

Let wel, telkens wordt aangegeven dat het gestreefde belang (in de zin van WBP ‘doel’ – red.) niet in verhouding staat tot de inbreuk. Oftewel, daar komt ‘ie, ‘in beginsel’… Het is dus niet uitgesloten dat cameratoezicht op zulke gevoelige plekken niet is toegestaan. Maar blijkbaar moet je wel met een verdomd goed argument komen wil je je gelijk halen bij een rechter.