Buren vechten ruzies steeds vaker uit voor de rechter

Wie wel eens naar De Rijdende Rechter of Mr. Visser Doet Uitspraak kijkt, weet dat burenruzies flink uit de hand kunnen lopen. Meester Reid en meester Visser zijn echter niet de enige rechters die te maken krijgen met vijandige buren. Juridisch dienstverlener DAS ziet dit jaar een explosieve stijging in het aantal burenruzies dat direct bij de rechter wordt uitgevochten.

Door Kirsten Rolloos

DAS constateert sinds 2015 een stijging in het aantal gemelde burenruzies. In 2017 werden er in totaal 2901 dossiers geopend. Met al 870 gemelde zaken in het eerste kwartaal van 2018 verwacht DAS dit jaar een totaal van 3500 meldingen. Steeds vaker moet een rechter zich buigen over een oplossing. Hoe komt het dat buren onderling niet meer tot een oplossing komen?

Persoonlijk contact

Een verklaring kan worden gevonden in de afname van persoonlijk contact tussen buren. Christa Verploeg, mediator en jurist bij DAS, stelt dat het makkelijker is om de juridische strijd aan te gaan met iemand die je niet zo goed kent. Ook Bente Thé, directeur van Beterburen, denkt dat het aantal burenruzies bij de rechter is toegenomen doordat mensen niet meer investeren in burenrelaties. Er wordt daarnaast te lang gewacht met het uitspreken van frustraties. Pas wanneer het conflict is geëscaleerd, wordt juridische hulp ingeschakeld.

Conflicten over privacy

De ruzies gaan meestal over de ligging van de erfgrens en het plaatsen van een schutting, overlast door geluid of huisdieren en beplanting. Opvallend is dat DAS steeds vaker klachten krijgt over het gebruik van camera’s door buren.

De voorzieningenrechter in Overijssel moest zich hier onlangs ook over uitlaten. Een beveiligingscamera aan de gevel van een woning maakte volgens de buren inbreuk op hun privacy. De camera zou een deel van hun erf filmen. Door middel van een privacy mask was het erf in de camerabeelden echter afgeschermd met zwarte pixels. Gedaagden hoefden de camera van de rechter dan ook niet te verwijderen. Wel oordeelde de rechter dat beide partijen hun eigen proceskosten moesten dragen. Partijen hadden te weinig gedaan om het conflict zelf op te lossen. De rechter wilde duidelijk maken dat juridische procedures voor burenruzies zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

De voorzieningenrechter gaf aan de buren als advies mee om onder leiding van een mediator de onderliggende conflicten op te lossen. Verploeg adviseert partijen meestal ook om een buurtbemiddelaar in te schakelen. Buren blijven elkaar immers na een juridische procedure tegenkomen. Ze zeggen niet voor niets: beter een goede buur, dan een verre vriend…