Boete wegens gebruik e-step?

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het noodzakelijk dat de regering duidelijkheid gaat scheppen over voertuigen zoals e-steps.

Door Bo Geurts

Het Verbond geeft aan dat gebruikers van zo’n e-step een boete riskeren, omdat dit voertuig niet gekeurd wordt door de RDW en dus niet is toegestaan op de openbare weg. Daarnaast kunnen de kosten voor degene die het voertuig gebruikt en daarmee een ongeluk veroorzaakt, hoog oplopen.

Het bovenstaande roept vragen op. In welke gevallen kan iemand een boete riskeren? En in welke gevallen kunnen de kosten hoog oplopen? Woordvoerder van het Verbond Oscar van Elferen geeft aan dat het veroorzaken van een aanrijding met een e-step bij een enkele aansprakelijkheidsverzekering nog gedekt is. In andere gevallen komt het Waarborgfonds kijken. Dat is een gezamenlijk fonds van verzekeraars dat bij een aanrijding uitkeert aan het slachtoffer. De kosten hiervan kunnen op degene die de aanrijding veroorzaakt, worden verhaald.

Gezien er momenteel geen duidelijkheid bestaat omtrent deze vragen, moet de regering werken aan wet- en regelgeving met betrekking tot e-steps. Dit om verwarring bij de consument te voorkomen, aldus het Verbond. Deze verwarring wordt nu namelijk niet weggenomen, omdat nog geheel onduidelijk is waar gebruikers zich aan moeten houden. Aangezien er een toename is in het gebruik van deze e-steps, is het des te meer van belang dat de regering hier goed naar gaat kijken.

Een ander punt om in ogenschouw te nemen, is dat e-steps in het buitenland wél op de openbare weg zijn toegestaan. Dat versterkt de verwarring bij de consument nog meer. Voorlichting en duidelijke wet- en regelgeving hieromtrent is dus volgens het Verbond noodzakelijk.