Betere bescherming voor mensen die aangifte doen

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken vanaf 1 juni 2018 samen met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers meer en beter te beschermen. Dit om te voorkomen dat een slachtoffer in korte tijd opnieuw slachtoffer wordt.

Door Deborah van Spelde

Indien een agent een aangifte opneemt, krijgt hij of zij voortaan een scherm te zien waar gegevens over het slachtoffer ingevuld moeten worden. Als er sprake is van een kwetsbaar slachtoffer kan de agent dit aangeven. Ook moet worden aangegeven welke hulp er is geregeld voor het slachtoffer. Agenten dienen in te schatten hoe groot de kans op wraak of vergelding is. In dat geval kunnen zij de adresgegevens van het slachtoffer afschermen of zelfs een contactverbod opleggen aan de verdachte. Wanneer er sprake is van een minderjarig slachtoffer of van huiselijk geweld, zal er altijd extra bescherming worden aangeboden.

De politie Limburg geeft aan dat door deze aanpak bewuster wordt nagedacht over het slachtoffer. Ook minister Sander Dekker van Rechtsbescherming geeft aan dat dankzij deze werkwijze het slachtoffer meer centraal komt te staan.

Deze aanpak komt voort uit nieuwe Europese regels, zoals de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. Om de nieuwe aanpak mogelijk te maken heeft justitie geld beschikbaar gesteld, waardoor de politie 124 fte’s extra krijgt om de kwetsbare situatie van een slachtoffer te beoordelen. In Arnhem en Maastricht is er al een proef gehouden met de nieuwe werkwijze. Daar zijn uiteindelijk meer slachtoffers doorverwezen naar hulpverlening.