Betere bescherming tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli jl. zijn er verschillende nieuwe wetten in werking getreden. Dit is bijvoorbeeld goed nieuws voor patiënten met Hepatitis C. Het nieuwe geneesmiddel Vosevi wordt in het vervolg in het basispakket opgenomen en vergoed. Een ander voorbeeld is de kleine verhoging van het minimumloon, het gaat om een sprong van 1.578 naar  1.594,20 euro bruto per maand. Gemeenten kunnen sinds deze maand ook snorfietsen van het fietspad weren en een helmplicht invoeren. Een juridisch complexere verandering is de bescherming tegen onredelijke betalingstermijnen van grote ondernemingen.

Door Donny Buisman

Kleine ondernemingen worden beschermd tegen onredelijke betalingstermijnen. Het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijn is deze maand verlopen. De wet geldt eigenlijk al sinds 1 juli 2017 voor nieuwe contracten. Sinds vorig jaar gaf deze wet grote ondernemingen één jaar de tijd om langere betalingstermijnen uit bestaande contracten te verkorten tot maximaal zestig dagen. Een betalingstermijn langer dan zestig dagen is sinds deze maand zelfs nietig. Dit betekent dat de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen geldt.

De gevolgen van het verlopen van het overgangsrecht brengt voor kleine ondernemers met zich mee dat zij bij zulke ongeldige afspraken aanspraak kunnen maken op verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf dertig dagen na de ontvangst van hun factuur. De gevolgen zijn aanzienlijk groter en complexer voor de grote ondernemers. Dit komt ten eerste omdat het risico op een rentevordering verhoogd. Daarnaast wijst de bijbehorende memorie van toelichting bij structurele overschrijding van de nieuwe betalingstermijn op een verplichte voorziening op de balans voor een duur van de verjaringstermijn van vijf jaar.

Dit is goed nieuws voor kleine ondernemingen, zoals ZZP-ers en het MKB, wiens facturen eerder zullen worden betaald door grote ondernemers. Dit komt niet alleen door de relatief kleine vorderingen bij het overschrijden van de nieuwe betaaltermijn, maar ook omdat binnen sommige sectoren stevige sancties staan op het niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.