Betere bescherming klokkenluiders: nieuwe EU-wet in 2021 van kracht

EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om nieuwe Europese regels om te zetten in nationaal recht voor een betere bescherming van klokkenluiders. In 2021 zal de EU-wet van kracht gaan. De EU zal klokkenluiders bescherming bieden in tal van sectoren, waaronder financiële diensten, volksgezondheid en consumentenbescherming.

Door Rose-Marie Mühren

Klokkenluiders zijn werknemers die aan de bel trekken over wantoestanden zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels. De Raad van de Europese Unie (Raad) heeft nieuwe regels aangenomen om deze klokkenluiders te beschermen. De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat binnen organisaties veilige kanalen zijn voor het melden van onregelmatigheden. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners worden verplicht effectieve meldingskanalen op te zetten. Ook krijgen werknemers wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag of vervolging als gevolg van de melding. De bescherming geldt onder meer ook voor vrijwilligers en stagiairs.

‘Klokkenluiders die de moed hebben om meldingen te doen, moeten in de hele EU een uitstekende bescherming krijgen. Het onthullen van malversaties zou niemand zijn of haar reputatie of baan mogen kosten’, aldus de Raad. Ook Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verwelkomt het ‘sterke signaal dat lidstaten hiermee afgeven.’ Hij meent dat klokkenluider dappere mensen zijn die illegale activiteiten aan het licht durven te brengen.