Bescherming van politie en burgers die geweld met geweld bestrijden

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, ook wel de ‘Trump van de Tropen’ genoemd, kondigde onlangs een wetswijziging aan die het makkelijker moet maken om wapens te trekken uit noodweer. Politieagenten en behulpzame burgers die criminelen neerschieten moeten niet vrezen voor vervolging.

Door Gracièla van Duinkerken

Brazilië heeft jaarlijks te maken met tienduizenden moorden en is een van de meest gewelddadige landen ter wereld. Bolsonaro beloofde bij zijn verkiezing tot president om de orde te herstellen in het land en voert sindsdien een harde veiligheidspolitiek. “Je kunt geweld alleen met geweld bestrijden en “de enige goede crimineel is een dode crimineel” zijn slechts enkele van zijn uitspraken.

Nieuwe wetsvoorstel

“Criminelen zullen als kakkerlakken sterven op straat”, was een leus die de president verkondigde bij zijn nieuwe wetsvoorstel. Volgens Bolsonaro dienen zij, die een wapen trekken tegen criminelen, middels de wet beschermd te worden tegen een potentiële rechtszaak en zich geen zorgen te moeten maken over een vervolging. De president hoopt voornamelijk dat agenten minder zullen aarzelen om hun wapen te gebruiken wanneer dat noodzakelijk is. Volgens Bolsonaro is de politie bezig met een oneerlijke strijd en moeten zij juist geroemd in plaats van vervolgd worden wanneer zij hun wapens gebruiken tegen criminelen. En ditzelfde zou moeten gelden voor burgers die genoodzaakt zijn om dodelijk geweld te gebruiken om hun leven of bezittingen te beschermen.

Kritiek

Het wetsvoorstel kreeg onmiddellijk veel kritiek. De wijziging van de wet zal volgens zijn tegenstanders leiden tot enorme bloedbaden. In The Guardian verklaart advocaat en mensenrechtenactivist Ariel de Casto Alves dat de president er nu al voor zorgt dat de politie meer geweld gebruikt en vaker naar de wapens grijpt dan voorheen. Dit omdat Bolsonaro politiegeweld al vanaf het begin aanmoedigt.  Als de nieuwe wet doorgevoerd wordt zal het politiegeweld volgens hem alleen maar meer worden: er hoeft immers geen verantwoording meer afgelegd te worden voor hun daden.

De president is echter van mening dat het een broodnodige wijziging is om politieagenten die geweld gebruiken tijdens hun werk, te beschermen en om geweld aan te pakken. De wetswijziging kan nog door het Congres worden tegengehouden.

Eerder: makkelijker wapenbezit voor burgers

Eerder presenteerde de president een wetswijziging met betrekking tot wapenbezit en wapengebruik en ondertekende daartoe een decreet. De wapenwet zou hiermee versoepeld worden. Met de ondertekening van het nieuwe decreet zouden burgers namelijk niet meer aan hoeven te tonen waarom zij een wapen nodig hebben. Wapens mogen dan in en om het huis gehouden worden. Niet was bekend of de wapens ook in de auto gehouden mochten worden of dat zij openlijk gedragen mochten worden. Uiteindelijk heeft hij dit voorstel, na veel kritiek, weer ingetrokken.