Belgische hardrijders krijgen voortaan brief van veroorzakers dodelijke verkeersongevallen

Hardrijders in België worden voortaan op een bijzondere wijze met hun rijgedrag geconfronteerd.  Naast een snelheidsboete krijgen ze vanaf nu ook een brief toegestuurd van iemand die een dodelijk verkeersslachtoffer heeft gemaakt ten gevolge van het overtreden van de snelheidsregels. 

Door Sophie Karatzas

Sinds januari 2021 deelt de Belgische politie reeds opvallende sleutelhangers uit aan automobilisten die tijdens verkeerscontroles een te hoog alcoholpromillage in hun bloed blijken te hebben. Op deze sleutelhangers staat de naam van een kind dat is overleden ten gevolge van een door een dronken bestuurder veroorzaakt ongeval. De organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen, die met dit initiatief kwam en hierbij steun kreeg van het Belgische verkeersinstituut Vias, hoopt dat de sleutelhanger een grotere indruk zal achterlaten op beschonken bestuurders dan een boete of rijverbod.

Uit onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is nu gebleken dat ook met betrekking tot hardrijders een emotionele aanpak effectiever is dan beboeting alleen. Meer specifiek blijkt uit het onderzoek dat enkel het opleggen van een boete geen effect op het rijgedrag teweegbrengt, terwijl een kwart van de bij het onderzoek betrokken hardrijders, na met een emotionele en persoonlijke brief van een doodrijder te zijn geconfronteerd, heeft aangegeven zijn rijgedrag te willen aanpassen.

De schrijvers van de brieven blijven anoniem, maar ze zullen uitgebreid hun verhaal doen. “Een seconde later lag de man levenloos op de grond. Hij overleed en mijn leven veranderde voorgoed” en “als ik mij aan de snelheidslimiet had gehouden, had ik op tijd kunnen stoppen” zijn voorbeelden uit een brief die reeds door een doodrijder werd geschreven.

Reactie minister

Vincent van Quickenborne, de Belgische minister van Justitie, maakte in een reactie op het nieuwe initiatief nogmaals duidelijk dat het verhogen van de verkeersveiligheid niet kan worden bereikt wanneer enkel boetes worden uitgedeeld. “Het gaat vooral over mensen te laten ­nadenken over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Deze persoonlijke brief bij de boete is een heel directe wijze om dit te doen,” aldus de minister.