Belastingdienst toont persoonsgegevens

Een opmerkelijk bericht in het nieuwsoverzicht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal weken geleden. Mensen konden – en kunnen in sommige gevallen nog steeds – gegevens van anderen zien in hun Toeslagen-portaal of in hun toekenningsbrief.

Door Céline Teeuwen

Bepaalde (gevoelige!) gegevens van ‘spookbewoners’, zoals geboortedata, BSN en inkomensgegevens, bleken al sinds januari 2015 zichtbaar te zijn voor vreemden. De Belastingdienst heeft na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) aangegeven dat er meerdere oorzaken voor dit probleem zijn aan te wijzen. Een daarvan is het feit dat de BRP (Basisregistratie Personen) onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld doordat personen niet tijdig uitgeschreven worden op een bepaald woonadres. De AP geeft in haar brief aan dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een juiste inhoud van de BRP. Een gemeente is echter afhankelijk van haar inwoners voor het tijdig in- en uitschrijven op adressen, dus is het volgens de AP zaak dat gemeenten hun inwoners goed voorlichten over het belang van tijdige correctie van dergelijke gegevens.

Om het probleem op te lossen, is de Belastingdienst sinds dit jaar bezig maatregelen te treffen die bovenstaande moeten voorkomen. Zo worden sinds april 2016 slechts de laatste drie cijfers van het BSN van een ander dan de ingelogde persoon getoond (in plaats van het volledige BSN), en is er een speciaal team ingericht binnen de Belastingdienst dat meldingen van spookbewoning zo snel mogelijk moet oplossen. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven van plan te zijn om de aanvrager van een toeslag voortaan al bij de aanvraag zelf te laten controleren of de hem of haar betreffende gegevens overeenkomen met de gegevens zoals geregistreerd in de BRP. De AP stelt dat de Belastingdienst deze maatregel vóór 1 juni 2017 moet uitvoeren, en de AP voor 1 april 2017 op de hoogte dient te stellen van de status van deze te treffen maatregel.