Belasting en de bitcoin

De bitcoin: een virtuele munt met een extreem stijgende waarde, volgens experts een speculatieve zeepbel die elk moment kan knappen. Maar hoe zit het nu met de heffing van belasting op bitcoins? Dient de bitcoin-belegger belasting te betalen en over welke waarde moet belasting betaald worden?

Door Jolein Rijkers

Op het moment van schrijven van dit stukje tekst (Je weet immers maar nooit met de bitcoin..) is de koers van de bitcoin rond de 20.000 dollar. De digitale munt, die eind november pas de grens van 10.000 dollar passeerde, gaat de laatste tijd flink omhoog en omlaag. Na het bereiken van de 18.000 dollar begin december, kwam er een koersval tot 13.000 dollar. Terwijl op dit moment de recordhoogte van 20.000 dollar is aangetikt. Wie van speculeren houdt, zit bij de bitcoin goed. Maar hoe zit het met het betalen van belasting bij een steeds (extreem) wisselende koers?

Bitcoins vallen onder ‘overige bezittingen’ en worden belast in box 3: sparen en beleggen. In box 3 is de peildatum van 1 januari beslissend. Dat wil zeggen dat vermogensbelasting moet worden betaald over de waarde aan bitcoins die men bezit op 1 januari. Wie later in het jaar in de bitcoin is gestapt, hoeft dit pas volgend jaar aan te geven op het belastingformulier. Iedereen die al vóór 1 januari de virtuele munt had, moet dit wel opgeven. De waarde waarover belasting moet worden betaald, is eveneens de waarde op de peildatum. Op 1 januari 2017 schommelde de waarde van de bitcoin rond de € 930,-. Alleen over dit bedrag hoeven beleggers in 2017 vermogensbelasting te betalen. Dit heeft ook een keerzijde. De bitcoin zal op 1 januari 2018 (tenzij de bitcoin voor die tijd instort) een waarde van ongeveer € 18.000,- hebben. Mocht de koers later in het jaar weer terugzakken, dan moet toch over de waarde op de peildatum belasting betaald worden.

Mocht je in het bezit zijn van bitcoins en bovengenoemd risico niet willen lopen, dan zul je vaart moeten maken en je bitcoins vóór 1 januari verruilen voor stabiele euro’s. Ook wordt aangeraden niet zomaar een dertiende maand in bitcoins te stoppen. The choice is yours.