Belanghebbenden klagen Tata Steel aan

Advocate Bénédicte Ficq wil namens tientallen omwonenden en Stichting Frisse Wind aangifte doen tegen staalfabriek Tata Steel en afvalverwerker Harsco wegens het moedwillig vervuilen van mens en dier. 

Door Bo Geurts

Aanleiding voor het starten van een zaak is het hoge aantal longkankerpatiënten in de directe omgeving van de staalfabriek. Tata Steel heeft eerder laten weten driehonderd miljoen euro te investeren in het aanpakken van stof- en overlast. Aangezien het om reeds aangekondigde plannen ging om milieuproblemen te verminderen, vindt het bedrijf dat het de zorgen van belanghebbenden serieus neemt.

Strafrechtelijke gang

De Stichting Frisse Wind geeft aan de bestuursrechtelijke gang niet meer te zullen volgen wegens geen enkele directe verbetering in de omgeving. Daarom is de strafrechtelijke procedure in gang gezet. Advocaat Ficq beroept zich hierbij op artikel 173a Wetboek van Strafrecht (Sr). Op grond van dit artikel kan er een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar worden opgelegd voor iemand die opzettelijk en wederrechtelijk een stof verspreidt die gevaarlijk is voor de volksgezondheid of zelfs mensen in levensgevaar kan brengen. Deze aanklacht kan zich ook richten tegen leidinggevenden (artikel 51 lid 2 Sr).

De aangifte is formeel nog niet gedaan, omdat advocaat Ficq wil dat meer belanghebbenden zich aansluiten. Wel is het Openbaar Ministerie al op de hoogte gebracht.