Baudet voor de rechter gedaagd door Joodse organisatie en oorlogsoverlevenden

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) spant samen met vier oorlogsoverlevenden een kort geding aan tegen Thierry Baudet van het Forum voor Democratie (FvD). CIDI verwijt Baudet onrechtmatige uitlatingen te hebben gedaan door onder andere de holocaust te vergelijken met coronamaatregelen.

Door Caspar Bottemanne

Het CIDI en de vier oorlogsoverlevenden spannen een civiele zaak aan tegen Baudet vanwege een aantal uitlatingen. Deze uitlatingen zijn volgens de eisers ‘ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden’ en hiermee onrechtmatig. Een van de uitlatingen die worden betrokken bij de zaak is een twitterbericht dat Baudet op 14 november plaatste. In dit bericht schreef Baudet: “De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”. Ook plaatste Baudet een foto van een kind dat (vermeend) werd geweigerd bij een Sinterklaasintocht naast een foto van een jongetje met een Jodenster op zijn kleding in een concentratiekamp.

Onderbouwing en verzoeken

De eisers zien in de uitlatingen van Baudet een bagatellisering van de Holocaust. Het CIDI stelt op hun site dat de vergelijking historisch en inhoudelijk volledig mank is en dat deze bijzonder kwetsend zijn voor de nog levende slachtoffers van de Holocaust en de nabestaanden. De weg naar de rechter zien de eisers als laatste mogelijkheid om Baudet aan te spreken op zijn uitlatingen aangezien hij na herhaaldelijke oproepen niet is gestopt met het doen van dergelijke uitlatingen.
In de onderbouwing van de zaak stellen eisers dat het hen niet gaat om een waardering van het coronabeleid. De politicus mag prima stelling nemen tegen de coronamaatregelen maar niet met het gebruik van de holocaust. De eisers hameren erop dat het doen van vergelijkingen ernstige en volstrekt onnodige kwetsingen oplevert. Vrijheid van meningsuiting is geen rechtvaardiging voor de uitspraken.

De verzoeken van de eisende partij zijn niet mals. Naast het onrechtmatig verklaren van de uitlatingen verlangen zij ook een verwijdering van de gedane uitingen. Tevens dient de rechter een verbod aan Baudet op te leggen om beeldmateriaal van de Holocaust te gebruiken als het wordt gebruikt in de context van corona. Hier zou volgens de eisers een dwangsom van 25.000 euro tegenover moeten staan indien Baudet de verboden of bevelen niet opvolgt.

Reactie Baudet en uitspraak

Baudet heeft vooralsnog geen reactie gegeven op de zaak en de aantijgingen. Wel is bekend dat Gerard Spong advocaat van Baudet zal worden. In de media werd dit als verrassend gezien aangezien Spong uitlatingen heeft gedaan die hard ingaan tegen Baudets zienswijze over de coronamaatregelen.
De kortgedingrechter heeft zich kunnen vinden in de stelling van de eisers. Baudet moet binnen 48 uur na de uitspraak de berichten op sociale mediakanalen verwijderen op laste van een dwangsom van 25000 euro.