Avondklok blijft gelden tot het hoger beroep

Hoewel de Staat het kort geding omtrent de avondklok van actiegroep Viruswaarheid heeft verloren, blijft de avondklok gelden tot het hoger beroep van aanstaande vrijdag. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdagavond bepaald.

Door de avondklok de komende avonden sowieso nog te laten gelden, wordt een jojo-effect voorkomen, aldus het hof. Daarmee komt er een eind aan een lange, hectische dag in het Haagse gerechtsgebouw.

Rechtszaak avondklok: overzicht

Kort geding

Alle ogen zijn dinsdag 16 februari gericht op de rechters in Den Haag. In de ochtend doet de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding, aangespannen door actiegroep Viruswaarheid (voorheen: Viruswaanzin), uitspraak over de vraag of de avondklok rechtmatig is. Het antwoord is onverbiddelijk: nee. Het kabinet beriep zich in januari bij het instellen op de avondklok namelijk op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), waarbij het kabinet in geval van een noodsituatie maatregelen kan invoeren zonder overleg met de Tweede én Eerste Kamer. Volgens de rechter was er echter geen sprake van een noodsituatie en daarmee is het instellen van de avondklok onrechtmatig. Dat betekent dat de avondklok per direct van tafel moet en dus ook al gelijk geen werking meer heeft.

Lees voor meer achtergrondinformatie: Rechter: avondklok moet per direct worden opgeheven

Twee verzoeken Staat

Daarop doet de Staat twee dingen: allereerst wordt er een beroep gedaan op het zogenaamde “turbo spoedappèl”, waarmee een hoger beroep versneld kan plaatsvinden. In dit geval drie dagen: het hoger beroep vindt plaats op vrijdag 19 februari. Daarnaast dient de Staat een schorsingsverzoek in (een schorsingsincident), inhoudende dat de avondklok blijft gelden tot de uitslag van het hoger beroep bekend is. Dat verzoek moet in een aparte zitting door het Haagse hof worden beantwoord. Dat gebeurt al enkele uren na het kort geding, maar de zitting is kort: nog voordat aan het inhoudelijke deel kan worden toegekomen, wraakt Viruswaarheid het hof vanwege een verspreking van de voorzitter, die nog de oude naam van de actiegroep noemt.

Wrakingskamer

Daarop wordt een wrakingskamer samengesteld, die dinsdagavond 19 februari omstreeks 19.00 uur oordeelt dat het wrakingsverzoek van Viruswaarheid geen stand kan houden. De vier argumenten die de actiegroep naar voren brengt waaruit de vooringenomenheid van de raadsheren zou moeten blijken, worden stuk voor stuk afgewezen. Daarna kan de zitting over het schorsingsincident worden hervat, met de inmiddels bekende uitslag tot gevolg.

Lees ook: De avondklok: juridische vragen en antwoorden