Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt onterecht boete op voor videoregistraties

VoetbalTV heeft een boete opgelegd gekregen voor het maken van videoregistraties van amateurvoetbalwedstrijden. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze boete onterecht is opgelegd. De AP heeft de verwerking van persoonsgegevens niet volledig onderzocht. Een commercieel belang kan bovendien een gerechtvaardigd belang zijn indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Door Özge Tatar

VoetbalTV, een online platform voor amateurvoetbal, maakte sinds 2018 in opdracht van amateurvoetbalclubs videoregistraties van voetbalwedstrijden. Begin 2020 namen 153 clubs deel aan VoetbalTV en werden er maandelijks tussen de 2500 en 3000 wedstrijden opgenomen en uitgezonden. Ook was VoetbalTV een sociaal platform, waarbij men voetbalmomenten kon terugkijken, wedstrijden analyseren en gegevens verzamelen en delen met anderen. In september 2020 is helaas het faillissement van VoetbalTV uitgesproken.

Onderzoek door de AP

De AP heeft onderzoek gedaan naar de privacy van spelers en toeschouwers. In een onderzoeksrapport concludeert de AP dat VoetbalTV onrechtmatig persoonsgegevens heeft verwerkt. Volgens de AP heeft VoetbalTV zonder rechtmatige grondslag video-opnames gemaakt en deze beelden vervolgens verspreid onder een groot publiek via de VoetbalTV-app. VoetbalTV zou inbreuk hebben gemaakt op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op de bescherming van persoonsgegevens van personen, waaronder minderjarigen. Naar het oordeel van de AP is er geen gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de persoonsgegevens, omdat VoetbalTV alleen een commercieel belang zou hebben. De AP heeft een boete opgelegd van €575.000,-.

Gerechtvaardigd belang

VoetbalTV is het niet eens met de boete, en stelt dat sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitzenden van de beelden zou de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers en spelers vergroten, de technische analyses zouden beter kunnen worden uitgevoerd en het biedt derden de mogelijkheid om de wedstrijden op afstand te kunnen terugkijken.

De rechtbank beoordeelt de vraag of de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de AVG noodzakelijk is aan de hand van drie voorwaarden, die volgen uit de uitspraak van het Hof van Justitie inzake Fashion ID. In die uitspraak is bepaald dat het belang van degene die de persoonsgegevens verwerkt (verantwoordelijke) een gerechtvaardigd belang moet zijn. Een duidelijke omschrijving van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ wordt niet gegeven. Wel wordt genoemd dat het kan gaan om juridische, feitelijke, economische en ideële belangen. De verwerking van persoonsgegevens moet voorts noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang. Daarbij moet worden getoetst aan de proportionaliteit en subsidiariteit. Tevens moeten de belangen van de verantwoordelijke en de betrokkenen worden afgewogen. Tot slot mag de verwerking van persoonsgegevens niet in strijd met het recht zijn.

Oordeel rechtbank

Kortgezegd komt de rechtbank tot de conclusie dat een commercieel belang wél als gerechtvaardigd belang kan worden aangemerkt. In het onderzoek van de AP is geen aandacht besteed aan de gestelde voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. De AP had geen boete mogen opleggen aan VoetbalTV.