Arbeidsinspectie wil verbod op jonge maaltijdbezorgers

De arbeidsinspectie wil dat het bezorgen van maaltijden niet meer onder lichte arbeid valt, zodat een verbod geldt voor maaltijdbezorging door jongeren onder de zestien jaar. De aanleiding hiertoe is gelegen in het feit dat het aantal ongelukken door de jaren heen is toegenomen. De arbeidsinspectie geeft aan dat het werk onveilig is voor jonge werknemers.  

Door Douae Youssef

De inspectie voerde een landelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie rondom (jonge) maaltijdbezorgers. Dit onderzoek resulteerde in de vaststelling dat te veel minderjarigen langer doorwerken dan wettelijk toegestaan is. Voor zestien- en zeventienjarigen geldt dat zij maximaal vierenvijftig uur per week mogen werken. Echter gaat naar school gaan voor, waardoor schooltijd voor deze groep geldt als arbeidstijd. Daarnaast is overwerken voor deze groep niet toegestaan, terwijl uit het onderzoek blijkt dat veel zestien- en zeventienjarigen nog tot laat in de avond (over) werken. Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat minderjarigen in de branche van maaltijdbezorging vaak onder grote tijdsdruk werken.

Het gewenste verbod ziet toe op jongeren van onder de zestien jaar, maar de vraag is of deze categorie minderjarigen überhaupt mag werken. Kinderen van vijftien jaar mogen immers in beginsel niet werken en zijn verplicht om naar school te gaan. Voor hen geldt dat zij slechts lichte arbeid mogen verrichten en dat zij werk doen dat past bij hun leeftijd. Hier zijn strikte tijdstippen aan verbonden. Zo mogen vijftienjarigen slechts twee uur per schooldag werken en maximaal twaalf uur per (school)week. Na zeven uur ’s avonds mogen zij niet meer werken. In vakantieweken zijn deze tijden ruimer, aangezien een vijftienjarige dan acht uur per dag mag werken. Het is niet precies bekend hoeveel minderjarigen van onder de zestien jaar maaltijden bezorgen, maar voor onderzoek werden ruim honderdzeventig bedrijven bezocht.

De vraag naar jonge bezorgers neemt toe, gezien het feit dat zij goedkope arbeidskrachten zijn. Het feit dat het bezorgen van maaltijden tegenwoordig met bijvoorbeeld de elektronische bezorgfiets kan, speelt ook mee met het feit dat bezorgkrachten steeds jonger worden. De arbeidsinspectie wil meer duidelijkheid in de wet als het gaat om dit soort gevallen. Zij geeft aan dat maaltijdbezorging niet onder de definitie van lichte arbeid valt, nu er risico’s in het verkeer, een flinke tijdsdruk en overwerkuren bij komen kijken. De inspectie legde deze ondervindingen neer in een advies dat gericht werd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark. De staatssecretaris neemt het advies zeer serieus en geeft aan dat er wordt gekeken of verheldering nodig is en of een verbod op zijn plek is.