Amsterdam in Amstelveen: juridisch een zware bevalling

De meesten zullen het in het nieuws al hebben gehoord: Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen wil dat een van de verloskamers Amsterdams grondgebied wordt. Aanstaande ouders willen namelijk liever geen Amstelveen als geboorteplaats in het paspoort van hun baby. Juridisch gezien is dit echter niet zo gemakkelijk te realiseren.

Door Jolein Rijkers

Verloskundigen in Amsterdam blijken steeds moeilijker een plek in hun ziekenhuis te kunnen vinden voor vrouwen die op het punt staan te bevallen. Hierdoor zijn veel vrouwen genoodzaakt uit te wijken naar Amstelveen, met als gevolg dat hun pasgeborene Amstelveen als geboorteplaats in zijn paspoort heeft staan, iets wat vele ouders erg vervelend blijken te vinden. Een ‘Amsterdamse verloskamer’ moet het ziekenhuis in Amstelveen weer interessant maken voor Amsterdamse ouders die een baby verwachten.

Echter, volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt het idee om een stukje Amsterdam te stichten op de kraamafdeling in het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen juridisch onmogelijk te zijn. Voor een dergelijke constructie zou aanspraak gemaakt moeten worden op de Wet Algemene Regels Herindeling, waarin alle algemene regels omtrent gemeentelijke herindeling vastgelegd zijn. Deze regels gaan echter niet op voor verloskamers. Een kraamkamer is wettelijk geen grondgebied en kan dat ook niet worden. Een andere optie zou grenscorrectie kunnen zijn. Maar voorwaarde hiervoor is dat het inwonersaantal van tenminste één van de twee betrokken gemeenten met tien procent toe- of afneemt. Het stichten van een stukje Amsterdam in Amstelveen zal voor de inwonersaantallen van beide gemeenten geen verschil maken, waardoor ook deze regel niet opgaat.

De VNG denkt daarom aan een andere oplossing en zegt bij de minister van Binnenlandse Zaken een voorstel te willen doen voor het opnemen van plaatsonafhankelijke dienstverlening in de wet. Plaatsonafhankelijke dienstverlening zou onder andere inhouden dat aangifte van geboorte niet meer in de daadwerkelijke geboorteplaats hoeft te gebeuren. Een ouder van een in Amstelveen geboren kind kan dan aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van Amsterdam. Wanneer voldoende behoefte aan een dergelijke constructie blijkt te zijn, kan het een agendapunt worden, aldus een woordvoerder van VNG.

Al met al blijkt het een lastig verhaal om buiten Amsterdam van een Amsterdammertje te bevallen.