Amerikaanse rechter: Apple moet helpen iPhone te ontgrendelen van terrorist

Afgelopen dinsdag 16 februari 2016 beval een Amerikaanse rechter in een vonnis dat Apple dient te helpen met het ontgrendelen van een iPhone. Deze iPhone is van een overleden aanslagpleger van de zogeheten “San Bernadino Attack”. De rechter schakelt verplicht de hulp van Apple in om drie redenen.

Door Tim van den Belt

De eerste reden waarom de Amerikaanse rechter de hulp van Apple inschakelt, is zodat de politie zonder gevaar het toestel kan ontgrendelen. De rechter wil dat het automatisch leegmaken van het toestel wordt uitgeschakeld bij te veel foutieve inlogpogingen. Een andere reden waarom Apple haar hulp is geëist, is dat de politie heel snel inlogpogingen wil kunnen doen. Dit dient Apple te bewerkstelligen door wachttijden uit te schakelen bij een x aantal foutieve inlogpogingen. Tot slot wil de rechter dat Apple ervoor zorgt dat het ook via de kabel, Wi-Fi, bluetooth of enig andere wijze mogelijk is om in te loggen in plaats van enkel via de hand.

Dit alles is alleen mogelijk indien Apple de ‘firmware’ aanpast van het toestel. Firmware is software, wat zich direct op de hardware bevindt en volledig los en op een veel kritieker niveau zit dan iOS. Als Apple dit allemaal doet, kan de politie een zogeheten ‘brute-force attack’ uitvoeren op het toestel, waardoor zij zonder het wachtwoord te achterhalen uiteindelijk toch toegang verkrijgt tot het toestel.

Apple zelf is hier fel op tegen. Zij vindt dat deze aanpassing onverantwoordelijk is en geeft aan dat deze het principe van encryptie dwarsboomt, welke zij nodig acht om de privacy op goede wijze te kunnen bewaken. Een andere zeer terechte vrees van hen is; wat als de aanpassingen in verkeerde handen komt? Dan kan er massaal misbruik van worden gemaakt en zal de iPhone niet meer veilig zijn. Ook de CEO van Google uit kritiek op bovengenoemde uitspraak.

Encryptie is cruciaal in de hedendaagse digitale wereld om de privacy te bewaken. Hier zijn verschillende redenen voor zoals bijvoorbeeld hier, hier en hier wordt uitgelegd.

Gelet op de kritiek van Apple, zal zij het hier wellicht niet bij laten. De uitspraak is gedaan door een federale rechter. Het zal me niet verbazen als Apple hiertegen actie zal ondernemen. Oftewel, later meer over deze strijd tussen privacy en misdaadoplossing.