Alle vormen van onvrijwillige seks wordt strafbaar als verkrachting

Als het aan de minister van Justitie en Veiligheid ligt moeten alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar worden gesteld als verkrachting. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt veel voor en  heeft een grote en langdurige impact op slachtoffers. Om onvrijwillige seks strafbaar te kunnen stellen als verkrachting, wordt gewerkt aan het nieuwe Wetsvoorstel seksuele misdrijven.

Door Özge Tatar

Verkrachting wordt gekwalificeerd als een ernstig misdrijf. Dit misdrijf is omschreven in artikel 242 Wetboek van Strafrecht: ‘’(…) door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam’’. Momenteel moet worden aangetoond dat sprake is geweest van onder dwang of dat een slachtoffer zich heeft verzet tegen de verkrachting. Het aantonen hiervan is in de praktijk niet gemakkelijk, met als gevolg dat lang niet altijd aangifte wordt gedaan

Mensenrechten

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty moet seks zonder instemming altijd als verkrachting worden aangemerkt. Zo volgt onder andere uit het Verdrag van Istanbul dat alle seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden moeten worden bestraft. In plaats van het verzet door het slachtoffer zou het ontbreken van de instemming een bepalend element  moeten zijn  bij  het straffen van verkrachting. Slachtoffers die te maken krijgen met ‘bevriezing’ worden namelijk onvoldoende beschermd.

Wetsvoorstel seksuele misdrijven

Met het nieuwe Wetsvoorstel seksuele misdrijven komt er een ondergrens die betere bescherming biedt aan slachtoffers. Deze ondergrens houdt in dat als iemand op grond van (non)-verbale signalen behoort te weten dat een ander geen seks wil en daar geen rekening mee houdt, zich strafbaar maakt aan ‘schuld aan verkrachting’. Het aantonen van dwang of (bedreiging met) geweld is dus niet meer vereist. Wel levert dwang of het gebruik van geweld een strafverzwarende omstandigheid op.

Het nieuwe Wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt in overleg met betrokken partijen uit de rechtspraktijk uitgewerkt en zal naar verwachting aankomende december in internetconsultatie gaan. Via de internetconsultatie kan iedereen kennisnemen van alle wetsvoorstellen.