Alle politiezaken voortaan bij Rechtbank Midden-Nederland

Politieagenten moeten zich voor de rechter verantwoorden wanneer zij iemand tijdens werktijd ernstig verwonden of doden. Eerder schreven wij dat korpschef Frank Paauw hier anders over denkt. De Rechtbank Midden-Nederland wordt binnenkort als enige rechtbank bevoegd om deze zaken te behandelen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Door Donny Buisman

Dit heeft te maken met de benodigde deskundigheid van de bijzondere positie waarin politieagenten zich bevinden. Minister Grapperhuis van Justitie schreef in zijn nota van wijziging: “De beslissing om in een concreet geval geweld te gebruiken valt vrijwel altijd in een complexe situatie. Bovendien heeft een politieagent vaak weinig tijd om te beslissen. Het is dan van groot belang dat het optreden van politieagenten achteraf wordt getoetst door een rechter die niet alleen gedegen kennis heeft van de regels en de omstandigheden waaronder opsporingsambtenaren geweld gebruiken, maar ook ruime ervaring heeft in het toetsen hiervan.”

De politie zet jaarlijks ongeveer 12.000 keer geweld in waarvan een belangrijk deel in de categorie ‘licht geweld’ valt. Naar schatting komen er jaarlijks ‘slechts’ vijf agenten voor de rechter vanwege het gebruik van zwaar geweld.

Korpschef Erik Akerboom is enthousiast over het wetsvoorstel. “Het beoordelen van geweldtoepassing door politiemensen in een complexe situatie vraagt om specialistische kennis.” Volgens Grapperhaus zullen dergelijke zaken “vanuit een andere invalshoek” bekeken moeten worden, met als gevolg dat de rechtbank Midden-Nederland kan gaan investeren in bijscholing. Gezien het te verwachten geringe aantal zaken voor zwaar geweld lijkt deze ruimte overigens beperkt.