Alcoholenkelband wordt landelijk ingevoerd in strijd tegen drankmisbruik

Na een aantal succesvolle pilots gaat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetswijziging voorbereiden waardoor de ‘alcoholenkelband’ landelijk kan worden ingezet.  De zogeheten ‘Alcoholmeter’ kan via zweet de aanwezigheid van alcohol in het lichaam meten. Het is de bedoeling dat de band zal worden gebruikt als controlemiddel voor de naleving van een alcoholverbod. 

Door Kirsten Rolloos

Wanneer iemand één of meer strafbare feiten pleegt onder invloed van alcohol, kan de rechter als bijzondere voorwaarde een tijdelijk alcoholverbod opleggen. Momenteel is het zo dat de naleving van een alcoholverbod wordt gecontroleerd via een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Dat is straks verleden tijd. Justitie voert namelijk de Alcoholmeter landelijk in.

De Alcoholmeter is een enkelband die 24 uur per dag via zweetvocht meet hoeveel alcohol iemand in zijn bloed heeft. Eens per dag verstuurt de band de informatie naar een modem bij de drager thuis. Vervolgens wordt de data doorgegeven aan de verslavingsreclassering, zodat medewerkers kunnen zien of iemand heeft gedronken. Deze methode is bij een proef in Rotterdam en Oost-Nederland een succes gebleken: dragers van een Alcoholmeter pleegden significant minder delicten dan de controlegroep die alleen urinecontroles onderging. Volgens Saskia Capello, directeur Verslavingsreclassering, kan de enkelband dan ook bijdragen aan een veiliger samenleving. Grapperhaus vindt de Alcoholmeter de investering waard. Alcoholgerelateerde delicten kosten de samenleving jaarlijks zo’n 6 miljard euro. Bovendien is de enkelband minder fraudegevoelig dan het alcoholslot, waar eerder ook mee werd geëxperimenteerd.

Uit de pilots is gebleken dat dragers van de Alcoholmeter de band vaak te groot vinden en het materiaal te stug. De producent werkt daarom aan een comfortabelere band. Zodra de wet is aangepast, kan de band landelijk door justitie worden opgelegd.