ACM: telefonisch afgesloten energiecontracten vaak niet rechtsgeldig

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangegeven dat telefonisch afgesloten energiecontracten met consumenten vaak niet rechtsgeldig zijn. Eerder besteedde consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) in een uitzending al aandacht aan de schimmige verkooppraktijken van telefonische tussenpersonen. 

Door Eline van der Zwaag

Energieleveranciers maken veelal gebruik van verkopers die als tussenpersonen telefonisch nieuwe klanten proberen te werven. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat dit echter vaak mis gaat. Telefonische energieverkopers sturen namelijk vaak tijdens het telefoongesprek een sms of e-mail met een aanbod van een bepaalde energieleverancier. De consument wordt door de verkoper overgehaald om nog tijdens dat gesprek op de knop in het toegezonden bericht te klikken om het aanbod te bevestigen. In zo’n geval is dan volgens de leverancier sprake van een overeenkomst, terwijl de consument in de veronderstelling is een offerte te hebben aangevraagd.

Daarnaast is voor consumenten vaak niet duidelijk in welke hoedanigheid tussenpersonen optreden. Zo doen zij zich vaak voor als onafhankelijk, terwijl ze samenwerken met een bepaalde leverancier.

Hoe zit dit juridisch?

Een energiecontract komt tot stand als een consument van de energieleverancier een document ontvangt en dit ondertekend retourneert of per e-mailbericht aan de leverancier laat weten dat hij een contract wenst aan te gaan. Vervolgens gaat de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen in. Dit schriftelijkheidsvereiste is in de wet opgenomen om consumenten te beschermen tegen overrompeling aan de telefoon.

Als een consument dus tijdens een telefoongesprek op een knop in een e-mailbericht klikt, is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor energiecontracten. De overeenkomst is daarmee niet rechtsgeldig.