Achternaam van beide ouders mogelijk vanaf 2024

Op 21 februari is het wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’ aangenomen. Dit houdt in dat kinderen voortaan de achternaam van beide ouders kunnen krijgen in een door hen bepaalde volgorde. Het wetsvoorstel was ingediend door Minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Identiteit

Minister Weerwind stelt dat de achternaam deel uitmaakt van je identiteit en dat dit voorstel de keuzevrijheid voor ouders vergroot. Ook wordt met dit wetsvoorstel tegemoetgekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het namenrecht. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024.

Juridisch

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES en Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het mogelijk wordt dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Het wordt echter niet verplicht om een keuze te maken, wanneer ouders geen keuze maken zorgt de ‘vangnetregeling’ ervoor dat het kind automatisch de achternaam van de vader, geboortemoeder of duomoeder krijgt. Doordat er al langer vraag is naar de dubbele achternaam kunnen kinderen geboren op of na 1 januari 2016 ook de geslachtsnaam van beide ouders in een door hen te bepalen volgorde verkrijgen. Dit kan tot en met een jaar na de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel.