Abortuswet Alabama inbreuk op privésfeer

De abortuswet van de Amerikaanse staat Alabama is in strijd met de Grondwet. Dat heeft een federale rechter geoordeeld, aldus de BBC.

Sinds 1987 moeten zwangere tienermeisjes die een abortus willen plegen toestemming hebben van hun ouders. In 2014 is daarop een uitzondering gemaakt: als er sprake is geweest van misbruik en het meisje een abortus wenst zonder toestemming van de ouders, moet het meisje eerst voor de rechter verschijnen om te kijken of ze ‘volwassen’ genoeg is om die beslissing te kunnen nemen.

Tijdens de procedure vertegenwoordigt een advocaat het ongeboren kind. Deze advocaat – die wordt gekozen door de rechter – mag het betreffende meisje ondervragen en eventueel getuigen oproepen.

ACLU

Volgens de rechter die de wet tegen het licht hield, vormt dit een inbreuk op de privésfeer van de meisjes. De zaak tegen de huidige vorm van de abortuswet werd aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU). Volgens de organisatie zou een dergelijke procedure de betreffende meisjes vatbaarder maken voor seksueel en emotioneel misbruik.

Er is geen enkele andere Amerikaanse staat met een dergelijke procedure rondom abortus. Volgens ACLU is de uitspraak dan ook een overwinning.