Abortus in Alabama in alle gevallen verboden

De Senaat in de Amerikaanse staat Alabama heeft de tot nu toe strengste abortuswet van de Verenigde Staten aangenomen. Abortus is al vele jaren een omstreden onderwerp in de Verenigde Staten, maar nog nooit werd er een wet aangenomen waarbij er geen uitzondering wordt gemaakt voor vrouwen die zijn verkracht of het slachtoffer zijn van incest.

Door Bo Geurts

Verkrachting en incest zijn dus voor Alabama geen uitzonderingen om een abortus te mogen plegen. Enkel als er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de vrouw, mag een arts besluiten om tot een abortus over te gaan. Wanneer er geen sprake is van zo’n ernstig gevaar, dan zijn de artsen die een abortus uitvoeren strafbaar.

Als de gouverneur van Alabama de wet goedkeurt, dan zal de strengste abortuswet van de Verenigde Staten binnen zes maanden in werking treden.

Hoewel deze nieuwe wetgeving in strijd is met de Grondwet, hopen de opstellers ervan dat er door de introducering van strengere wetgeving rondom abortus een ommekeer zal komen in de spraakmakende zaak Roe v. Wade. Zoals eerder in een artikel is uitgelegd werd door deze fundamentele uitspraak wetgeving die abortus beperkte of verbood in strijd geacht met de Grondwet.

Of de nieuwe wetgeving in Alabama ervoor zorgt dat Roe v. Wade van tafel wordt geveegd, blijft dus nog de vraag. Doordat president Trump twee conservatieve rechters in het Hooggerechtshof heeft benoemd, lijkt het er echter op dat de ongrondwettelijkheid van wetten die abortus beperken of verbieden, nog een staartje gaat krijgen.